jaktak.cz

Jak správně psát uvozovky | rady

Složitost: Velmi lehké
Cena: Zdarma

Jak správně psát uvozovky | rady. Uvozovkami odlišujeme v textu přímou řeč, citáty, přesné názvy, nespisovné výrazy či výrazy ironické. Laicky řečeno, uvozovkami se snažíme v textu zachovat zřetelnost, a proto problematická slova či věty odlišíme od zbytku komunikátu. Psaní uvozovek je velice jednoduché, přesto v něm mnozí chybují.

Krok 1

I když v češtině lze užít tři varianty uvozovek: dvojité „ “, jednoduché , ‘ a boční » « (případně i jednoduché boční › ‹), používáme zejména uvozovky dvojité „ “.

Krok 2

Tyto tvary uvozovek: “ ”, " " jsou nesprávné! Nikdy je nepoužívejte, pokud vám to technické možnosti dovolují. Uvozovky píšeme nejprve dole před uvozovaným textem „ a nahoře na konci uvozovaného textu “. Na klávesnici správný tvar uvozovek píšeme pomocí kláves SHIFT a uvozovky pravo nahoře (obvykle klávesa „ů“). Chceme-li tedy uvozovat větu, pak takto: „Včera jsem přišel domů pozdě.“

Krok 3

Uvozujeme-li celou větu, druhé uvozovky píšeme až za interpunkčním znaménkem (tečka, otazník, vykřičník).

Krok 4

Pokud končí citovaná věta otazníkem či vykřičníkem, nepíšeme zde před druhou uvozovkou čárku (např. „Že jsem měl velká očekávání?“ divil se Luboš.).

Krok 5

Chceme-li uvozovat přímou řeč, použijeme tento tvar: Přišel zákazník a zeptal se: „Máte mléko?“


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-spravne-psat-uvozovky-rady.html