jaktak.cz

Jak napsat esej | rady

Složitost: Složité
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak napsat esej | rady. Původní forma eseje vznikla podle francouzského literáta Michela de Montaigne, který své dílo pojmenoval Essais, což i tomuto žánru zůstalo. V současné době se spíše používá anglo - americký náhled na esej, kdy se esejí označuje vlastně jakákoliv písemná práce či kompozice vytvořená na nějaké dané téma. Typů esejí je však několik.

Co je potřeba

tužka, papír, téma, nápad a znalosti
 

Krok 1

Co je vlastně esej? Je to určité pojednání na rozhraní publicistiky a literatury. Kromě školních lavic se s esejí setkáte v různých literárních časopisech anebo knižních souborech. Úkolem eseje je osobní zamyšlení, vyjádření subjektivního názoru, přínos informací a přesvědčení čtenáře o své pravdě. Esejí existuje hned několik typů. miniesej, odborná esej, klasická esej a americká esej.

Krok 2

Odlišnosti mezi typy esejí. S miniesejí se obvykle setkáte ve výuce nějakého cizího jazyka. Jejím cílem je procvičit si slovní zásobu a psaní. Rozsah takovéto eseje se obvykle pohybuje mezi 200 - 400 slovy. Odborná esej je náročná forma, kdy práce dosahuje několika stránek a není zde místo na subjektivní vyjádření, vše musí být podpořeno ověřenými informacemi o daném problému. S touto formou se setkáváte například u diplomových prací. Subjektivní a osobní názor je jen okrajový. Klasická esej využívá také zdroje informací, které také práci dávají myšlenku. Důležité je zde i vyjádření subjektivního názoru, svého přesvědčení o němž se snaží přesvědčit i své čtenáře. Útvar je pojednání plné argumentů, které čtenáře mají přesvědčit o autorově pravdě. Americký styl psaní eseje je velice dramatický. V prvé řadě se snaží strhnout čtenáře do problému, který je i přehnaně zdramatizován a následně postupně dochází k argumentaci, nejprve z protistrany a následně dochází k vyvracení autorem. Esej obvykle končí vítěznými argumenty, které by měly čtenáře utvrdit o správnosti autorova názoru.

Krok 3

Skladba:

Nadpis

Nejdůležitější je nadpis. Nadpis má udeřit do očí, klidně může i přehánět, ale musí se vztahovat k problematice řešené v eseji. Jeho úkol je zaujmout čtenáře a pobídnout ke čtení.

Krok 4

První odstavec

V prvním odstavci máte nastínit problém. Napovězte o čem bude celá práce, ale neprozraďte dopředu závěr. Úkol prvního odstavce je zaujmutí čtenáře, aby ve čtení vytrval a chtěl se dozvědět více.

Krok 5

Jednotlivé odstavce

Každý odstavec by se měl pohybovat v rámci 200 - 400 slov. Jedná se vlastně o stať, kdybyste měli čtenářům vyjádřit argumenty a názor, které podpoříte ověřenými informacemi. Kromě odborné eseje je dobré využít i emotivnosti, ale pozor nepřehánějte to! Jinak byste svou práci naopak shodili.

Krok 6

Závěr

V posledním odstavci se od vás očekává závěrečná myšlenka, poslední slovo, s nímž si čtenář řekne: "Ano, má pravdu." Závěr má obsahovat výhled do budoucna, vyjádření naděje, či beznaděje. Může končit pádným argumentem, stanoviskem, ale i otázkou, která by měla vést k vlastnímu zamyšlení.

I když je téma na první pohled zcela všední a vám se zdá, že o něm není co napsat, zkuste se na něj podívat z více úhlů pohledu. Dívejte se na téma vždy s kreativitou. O tématu máte možnost psát všeobecně, anebo si zvolte nějaké podtéma. Pokud si zvolíte podtéma máte obvykle vyhráno, protože již víte o čem psát, a kam svou esej budete chtít směrovat.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-napsat-esej-rady.html