jaktak.cz

Jak řešit problémy s partnerskou hypotékou | rady

Složitost: Složité
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak řešit problémy s partnerskou hypotékou | rady. Banky vycházejí vstříc nesezdaným párům a umožňují čerpání dlouhodobých hypotečních úvěrů také jim. Na jedné straně se jedná o velkou výhodu. Páry, které jsou spolu několik let, avšak se z různých důvodů nechtějí vzít, tuto nabídku jistě ocení. Partnerské hypotéky ale, na straně druhé, představují velké lákadlo svádějící k neuváženým rozhodnutím. Pokud se někdo upíše k tak dlouhodobému závazku, musí si být svým partnerem jistý. Rozchod či neshody partnerů mohou totiž čerpání a splácení úvěru zkomplikovat.

Co je potřeba

Hypotéka uzavřená s (bývalým) partnerem

Krok 1

V případě hypotéky uzavřené s partnerem spadá nemovitost, která úvěr jistí, do podílového vlastnictví. Každému z partnerů tak náleží její ideální polovina. Pakliže uvažujete, že požádáte o hypotéku společně se svým partnerem, buďte opatrní. Hypoteční úvěr je dlouhodobá záležitost, mnohdy až třicetiletá, je proto velmi důležité zvážit, s kým se závazku upíšete. Pokud se s partnerem rozejdete, mohou nastat komplikace, které dokážou přidat pěkných pár vrásek navíc.

Krok 2

Jestli je však partner rozumný, racionálně se dohodnete i v případě rozchodu. Můžete počkat na konec fixační doby úvěru a v tomto okamžiku nemovitost prodat, úvěr z utržených peněz splatit a zbytek si rozdělit. Hypotéku také můžete převést na jiného majitele, který závazek převezme. Zaplatí vám rozdíl mezi tržní cenou nemovitostí a částkou, která chybí splatit bance, a ten si opět rozdělíte. Jestli má jeden z partnerů zájem o nemovitost, můžete se dohodnout také tak, že se úvěr i s nemovitostí přepíše na jednoho z partnerů, který pak závazek splácí sám.

Krok 3

Občas se ale bohužel stává, že partner situaci s hypotékou po rozchodu komplikuje. Může například bránit v prodeji nemovitosti, kterou byl úvěr jištěn a kterou by bylo možné hypotéku splatit jednorázově. V tomto případě se zkuste s partnerem domluvit na tom, že si nemovitost ponechá jeden z vás. Ten bude závazek nadále řádně splácet sám s tím, že pokud druhý partner do společného bydlení něco investoval, finančně se s ním vyrovná. Zde je však podstatné vzít v potaz požadavky banky na bonitu svých klientů. Pozice jednotlivce (jakožto samotného dlužníka) se v tomto vztahu oslabuje a banka s vaším rozhodnutím nemusí souhlasit. Můžete se však dohodnout s jinou osobou, která v úvěrovém svazku nahradí roli bývalého partnera.

Krok 4

Staví-li se jeden z partnerů proti pokračování ve splácení úvěru a nelze se s ním racionálně dohodnout na jiné možnosti, je nejlepším řešením, aby druhý partner dočasně splácel úvěr sám a na následných krocích se domluvil s právníkem. Tím se zamezí zbytečným komplikacím s bankou i registry dlužníků. Další možností je dohoda s bankou o prodloužení doby splácení úvěru, čímž si zodpovědný účastník hypotéky sníží splátky a závazek dále hradí sám, podobně jako v již uvedeném případě.

Krok 5

Úplně nejhorším řešením je nehrazení závazku. Pokud ani po několikáté výzvě banka neobdrží platbu za splátku úvěru, oba účastníci hypotéky budou uvedeni v registru dlužníků a v následujících několika letech pro ně nebude možné získat novou bankovní hypotéku. Toto řešení by nebylo prospěšné pro ani jednoho z partnerů. Po dlouhodobém nesplácení by navíc bývalí partneři mohli zcela přijít o nemovitost, kterou hypotéku jistili. Hypotéky pro nesezdané páry jsou standardní záležitostí a poskytuje ji například Unicredit bank, Hypoteční banka, MBank a jiné.

Zvažte, zda se partner nemůže na hypotéce účastnit jiným, nepřímým způsobem. Například tak, že hypotéka bude napsána na jednoho partnera, splácet ji bude sám a druhý partner bude hradit např. náklady spojené s bydlením.

Vždy pečlivě zvažte, s kým hypoteční smlouvu podepíšete. Zachovejte si chladnou hlavu a objektivní posouzení také v období zamilovanosti. Předem posuďte racionalitu sebe i svého partnera i v tak emocionálně vypjaté chvílí, jako je rozchod. Myslete na nečekané události v budoucnosti.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-resit-problemy-s-partnerskou-hypotekou-rady.html