jaktak.cz

Jak vyčistit a upravit hrob na Dušičky

Složitost: Mírný

Jak vyčistit a upravit hrob na Dušičky. Aby byl rodinný hrob na vzpomínkové Dušičky (Památka všech věrných zemřelých, 2. listopadu) v plném lesku, nestačí položit na něj v době svátků dušičkový věnec a zapálit svíčky. Asi bude třeba vybavit se potřebným nářadím, náčiním a prostředky a ještě před Dušičkami provést generální úklid pietního místa. Jak připravit hrob na Dušičky? Postup čištění hrobu krok za krokem je popsán v našem článku.

Co je potřeba

  • úklidové a údržbové nářadí
  • úklidové a mycí prostředky
  • herbicidy
  • kamenná drť

Krok 1

Zásadní problematikou je, jakým způsobem a z jakého materiálu je náhrobek zhotoven. Zda je pokryt náhrobní deskou (v celé ploše nebo jen zčásti), z jakého materiálu je zhotoven obrubník náhrobku v případě, že je plocha hrobu pokryta trávou, květinovou výsadbou nebo kamennou drtí. Jestliže s údržbou hrobu nemáme vůbec žádné zkušenosti (například jsme se správci rodinné hrobky stali nečekaně nebo jsme rodinný hrob získali sňatkem a podobně), ještě před zevrubným úklidem vyhledáme správce hřbitova či hrobníka a bez rozpaků ho požádáme o určení materiálu použitého na náhrobku, a dále o radu, jak konkrétní hrob udržovat.

Krok 2

Teraco (terrazzo) je materiál zhotovený ze směsi cementu a drobného štěrku sbroušený do hladkého až lesklého povrchu. Z teraca se vyráběly obrubníky a náhrobní desky především v 60. až 80. letech 20. století. Teraco lze čistit mechanicky (kartáč, saponát, eventuálně přípravek na čistění domácí sanitární keramiky či dlažby). Teraco znečistěné rzí či mastnotou snese i čistící prostředky na kámen, které jsou zhotoveny na bázi kyselin nebo alkalické (teraco je inertní). Při jejich použití je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny na obalu přípravku.

Krok 3

Travnatý nebo hlinitý rov. Všechen plevel vyplejeme, odstraníme veškeré zbytky letniček, ponecháme jen trvalky nebo keříky. Zeminu zkypříme a hrabičkami urovnáme. Ještě před zámrazem můžeme v hlinitém rovu vyhloubit jamky, do nichž na Dušičky umístíme například květináče s kvetoucími chryzantémami – jamky zajistíme tak, že v nich dočasně ponecháme nějaký levný plastový květináč. Jestliže máme na hlinitém rovu vysázeny například pásy macešek, úhledně je přikryjeme čerstvým chvojím. Travnatý rov sestříháme nebo sežneme, zbavíme nečistot. Travní plochu můžeme přiset nějakým ušlechtilým travním semenem a dobře zalít.

Krok 4

Žulový náhrobek. Žulu obvykle postačí vydrhnout kartáčem a silnějším saponátem. Na leštěnou žulu nebudeme používat ocelový kartáč. V případě úporných skvrn můžeme na žulu použít i chemická rozpouštědla nebo čističe sanitární keramiky na bázi kyselin, jakož i docela obyčejný ocet. Tyto kyselé přípravky rozpustí minerální usazeniny.

Krok 5

Mramor. Mramorový náhrobek můžeme čistit jemným kartáčem a tekutými bezfosfátovými písky, které používáme na nádobí. Kámen před čistěním namočíme, pak důkladně opláchneme. Pamatujme si, že mramor nesmí přijít do styku s kyselinami (leptají ho, a to se týká i octa), a dále s rozpouštědly (rozpuštěná nečistota vsakuje do kamene a barví jej).

Krok 6

Pískovec. Údržba pískovcového náhrobku je asi nejnáročnější. Porézní pískovec snadno nasáká nečistoty, snadno zarůstá lišejníky a snadno se drolí. Pískovcový náhrobek nejprve nasucho vyčistíme rýžovým kartáčem a teprve pak kámen citlivě vydrhneme vodou s šetrnějším bezfosfátovým prostředkem. Čistěná místa hned oplachujeme čistou vodou. Proti tvorbě plísní a hub ošetříme pískovcový náhrobek prostředkem proti tvorbě vodní řasy, plísně a mechu s dezinfekčním účinkem. Lze ho zakoupit ve speciálkách pro dům a zahradu.

Krok 7

Mechem a lišejníky zarůstají i betonové náhrobky. Neprve rostliny mechanicky odstraníme, pak kámen mokrou cestou vydrhneme a ošetříme přípravkem proti plísním a mechům se silným dezinfekčním účinkem. Odstraňuje a předchází tvorbě a ukládání vodních řas, plísní a hub. Může být použit pro účely prevence při dezinfekci a čištění náhrobků.

Krok 8

Cestičku kolem hrobu vyplejeme. Jestliže příliš zarůstá, můžeme ji pokropit herbicidním prostředkem. Dobrým řešením je vysypat cestičku (nebo i některé části rovu) kamennou drtí. Většinou je možno poradit se s hrobníkem (nebo správcem hřbitova), zda by nebylo možné tento materiál koupit přímo na hřbitově. Hrobník bude mít kontakt i na nejbližšího kameníka, který eventuálně může kamennou drť zajistit.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-vycistit-upravit-hrob-na-dusicky.html