jaktak.cz

Jak postupovat při neoprávněné exekuci

Složitost: Složité

Pokud někomu dlužíte peníze a svůj dluh nesplácíte tak, jak máte, vystavujete se nebezpečí návštěvy exekutora, který provede nucený výkon rozhodnutí, čili zkráceně exekuci. Cílem exekuce je zajistit všechen majetek dlužníka tak, aby se z něho mohla uhradit dlužná částka a náklady exekuce. Exekutor může k tomuto účelu využít několik způsobů – exekuci na plat (případně důchod či dokonce rodičovský příspěvek) nebo na peníze na bankovním účtu dlužníka, na jeho nemovitosti a v poslední řadě exekuci na jeho movitý majetek, který je zabavován od nejcennějších kousků (např. automobil) po ty méně cenné (např. nábytek).

Krok 1

Nechtěným účastníkem exekučního řízení se bohužel můžete stát i přesto, že nikomu nic nedlužíte. Stačí k tomu poměrně málo, například to, že u vás má dlužník trvalé bydliště, nebo u vás i jen dlouhodobě pobývá. Exekutor přijde k vám domů a prostě předpokládá, že všechny movité věci ve vašem bytě jsou právě dlužníka a tyto věci automaticky zabaví. Pokud exekutor zabaví váš majetek neoprávněně např. proto, že jste poskytl azyl svému zadluženému kamarádovi, musíte začít ihned jednat.

Krok 2

Co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděl o neoprávněném zabavení vašeho majetku, podejte k exekutorovi návrh na vyškrtnutí vašich věcí ze soupisu zabaveného majetku, přitom však musíte exekutorovi doložit fakt, že je majetek opravdu váš, k čemuž vám poslouží kupní smlouvy, faktury vydané na vaše jméno či bankovní výpis, ze kterého je patrné zaplacení příslušného majetku z vašeho bankovního účtu. Pokud toto doložíte, musí vám exekutor majetek vrátit.

Krok 3

Pokud však potřebné dokumenty nepředložíte, exekutor vám majetek nevrátí a pak máte jedinou možnost – obrátit se na právníka a s jeho pomocí podat k místně příslušnému soudu tzv. vylučovací žalobu (excindační žalobu), která, jak její název napovídá, slouží k vyloučení věcí z exekuce. V rámci dalšího šetření při projednávání této žaloby u soudu pak můžou být využity i jiné důkazní prostředky, jako například svědecké výpovědi či důkazy ve formě fotografií apod.

Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-postupovat-pri-neopravnene-exekuci.html