jaktak.cz

Jak postavit střechu v rodinném domě

Stavba nové střechy nebo rekonstrukce staré střechy jsou činnosti, které vyžadují téměř totožný postup. Rekonstrukce nebo generální oprava střechy staršího domu se mnohdy neobejde bez výměny střešní krytiny. Proto je třeba předem zjistit, zda stačí pouhá oprava, nebo bude nutná výměna střechy.
V souvislosti s oběma činnostmi se vyskytuje řada otázek i problémů

Krok 1

1. Rozhodující je, zda budete budovat nebo rekonstruovat střechu plochou nebo šikmou. Každá má své výhody i nevýhody 2. Šikmá střecha má delší životnost, snadnější údržbu a přístup ke krytině, prodyšnost, nevýhodou je nutnost stavby krovu a nepohodlnost prostorů v podkroví 3. Plochá střecha se pořídí s menšími náklady, nemusí se stavět krov, větší požární bezpečnost a stoprocentní využití interiéru pod střechou, k nevýhodám patří hlavně větší riziko zatékání, složitost oprav a hlavně preciznost při řešení při pracích řešících odtok vody, stavbu komínu, zabudování větracích střešních oken 4. Před započetím stavby či rekonstrukce střechy rodinného domu pomocí firmy, se vyplatí nechat si udělat rozpočet alespoň od dvou nezávisle na sobě. Pokud se budou výrazně rozcházet, je to signál, že něco není v pořádku. Trvejte na tom, aby ve smlouvě byl uveden veškerý materiál, pevná cena a sankce za nedodržení podmínek smlouvy 5. Pokud budete uvažovat o druhu krytiny, je třeba nejprve spočítat, jaké krovy stavět, aby zvolenou krytinu konstrukce střechy unesla. Pokud při rekonstrukci střechy zjistíte, že krovy jsou zdravé, přesto vyměňte všechny latě za nové 6. Každé dřevo, které použijete na stavbu střechy musí být chemicky ošetřené proti škůdcům nebo chorobám 7. Podstatná je volba střešní krytiny, ve které jsou dnes nabízeny nejrůznější materiály. Pro šikmou střechu jsou vhodné pálené tašky. Podobné vlastnosti mají tašky betonové, které jsou však těžší. K dalším druhům krytiny pro šikmou střechu patří plech s ocelovým jádrem oboustranně pozinkovaným a opatřeným plastovou antikorozní vrstvou. Další hmoty tohoto typu jsou měděné plechy, vícevrstvá ocel apod. Oblíbená a kvalitní je krytina z přírodní břidlice

Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-postavit-strechu-v-rodinnem-dome.html