jaktak.cz

Jak začít s myšlenkovými mapami

Složitost: Lehké
Cena: Zdarma

Myšlenkové mapy se používají od nepaměti, používají se k přehledné organizaci myšlenek, úkolů a jiných informaci, které spolu souvisí. Myšlenková mapa je diagram, respektive jsou to graficky vyobrazené větve kolem centra nákresu, kdy jednotlivé větve nesou informační hodnotu v podobě textu nebo vypovídajícího obrázku. Myšlenkové mapy vám mohou pomoci při organizaci projektů a úkolů, například při organizaci oslavy, kdy do myšlenkové mapy zachytíte vše, co se k organizaci oslavy váže, nebude potom problém čas od času kontrolovat, zda se na něco nezapomnělo. Systém myšlenkových map se považuje za dokonalejší prostředek pro zachycení jakýchkoliv informaci, a to oproti klasickému zachycování informaci pod sebou. V tomto článku vám poradím, jak začít s myšlenkovými mapami.

Co je potřeba

tužka a papír

případně počítač s přístupem na internet

Krok 1

Vezměte si tužku, nejlépe více barevných tužek, a připravte si čistý list papíru, nejlépe A4 nebo větší, ale můžete si vystačit i s menším.

Krok 2

Do středu papíru napište téma, ke kterému se vážou další informace, které chcete zachytit. Řekněme, že chcete organizovat oslavu narozenin. Do středu napíšeme Oslava narozenin. Je celkem dobré si to již nějak grafický upravit, nakreslete tam například dort a nebo něco podobného. Kreslení velmi pomáhá, protože když se byť po delším čase na mapu podíváte, pohléhnete na obrázky hned vám budou jasné souvislosti.

Krok 3

Nyní od středu začneme kreslit větve. Například u oslavy nás asi hned napadne, že budou potřeba prostory, hosti, občerstvení, dárky a případně další. Tyto hlavní myšlenky zachytíme na samostatných větvích, nejlépe různými směry od středu. Všechny musí být spojené se středem.

Krok 4

Nyní k jednotlivým myšlenkám začneme kreslit další větve, které budou danou myšlenku rozvětvovat. Například u větve Dárky si můžeme poznamenat, co má dotyčný rád, jaké jsou jeho koníčky. Tímto způsobem pokračujte dále, až na tu nejposlednější myšlenku, týkající se organizace oslavy narozenin.

Krok 5

A je to, toto je vaše myšlenková mapa, týkající se organizace oslavy narozenin.

Krok 6

Myšlenkové mapy nejsou nic složitého, je zde základní princip a je jen na vás, jaké mapy budete dělat. Pokud se vám myšlenkové mapy zalíbily, doporučují si problematiku nastudovat v literatuře a na internetu.

Používejte myšlenkové mapy i pro zachycení informací při studiu, třeba jako zápisky o přečteném tématu. Mimo to, že vaše zápisky budou jednoduše dostupné, váš mozek si lépe látku zapamatuje, protože informace budete ihned třídit do větví, a jak je budete mít na papíře, tak je zachytí i váš mozek


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-zacit-s-myslenkovymi-mapami.html