jaktak.cz

Jak ekologicky zlikvidovat auto | rady

Složitost: Velmi lehké
Cena: Zdarma

Jak ekologicky zlikvidovat auto | rady. Jak se zbavit nepotřebného auta, které už dosloužilo? Dopřejte trochu přírodě a autovrak nechte ekologicky zlikvidovat. Vytékající kapaliny mohou představovat riziko pro životní prostředí i zdraví člověka. Ekologická likvidace vás těchto problémů jednoduše a rychle zbaví. Jak na to?

Krok 1

Vyhledejte si zákony a vyhlášky

Ať už chcete, nebo ne, je vždy důležité mít přehled, co je správné a co ne. Nechat vysloužilé auto v lese se rozhodně nikomu nevyplatí, navíc když ekologická likvidace vozidla je obvykle zdarma. Nesprávné nakládání s autovrakem určitě zasáhne vaši peněžku, pokuta vás nemine. Na úvod, kde hledat oficiální informace ohledně autovraků? Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel upravuje zákon. Neváhejte začít přečtením si těchto zákonů a vyhlášek.

Krok 2

Z teorie k praxi. Stav vozidla

Vaše vysloužilé vozidlo může být v jakémkoli stavu. Mělo by však obsahovat hlavní kovové části karoserie, motor, převodovku nebo nápravy. Za každou chybějící část si budete muset paradoxně zaplatit. Zpracovatelé autovraků totiž obvykle rozlišují mezi úplným a neúplným autovrakem, popřípadě kompletním a nekompletním vozem. Nekompletním vozidlem předaným k ekologické likvidaci se obvykle rozumí vozidlo, u kterého chybí jedna nebo více následujících součástí: motor a jeho součásti, převodovka a její součásti, náprava nebo části nápravy. Zaplatíte, i když dodáte pouze skelet karoserie. Za každou chybějící část si specilizované společnosti na likvidaci vybírají okolo 500 korun.

Krok 3

Jak zvolit likvidátora

Nejdříve si prověřte, zda výrobce vozidla neprovádí zpětný odběr ojetin. Stačí si otevřít webové stránky automobilky, popřípadě zavolat prodejci. V případě, že tady nepochodíte, najděte si vhodného likvidátora v okolí vašeho bydliště. Zaměřte se na to, zda společnost má platný certifikát na ekologickou likvidaci vozidla, prověřte si její pověst u známých a na internetu. Důkladná prověrka vám zajistí, že firma například nebude prodávat autodíly vašeho vozidla. Ekologická likvidace totiž spočívá v tom, že kvalifikovaní pracovníci vozidlo rozeberou a suroviny nechají recyklovat. Některé firmy vám nabídnou odvoz zdarma, neváhejte se telefonicky na tuto možnost zeptat. Informace se seznamem likvidátorů hledejte na obecním webu.

Krok 4

Jaké doklady si připravit

Nachystejte si občanský průkaz či jiný doklad totožnosti a technický průkaz. Nechat ekologicky zlikvidovat autovrak může za vás i někdo jiný, stačí když sepíšete plnou moc. Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.

Krok 5

Firma autovrak převzala, co teď?

Vyžádejte si potvrzení o převzetí autovraku a jeho ekologické likvidaci. Likvidátor má ze zákona povinnost vám tento doklad vystavit bezplatně. Doklad o ekologické likvidaci vozidla získáte u zařízení ke sběru nebo zpracovatelského zařízení, které má povolení k nakládání s autovraky (povolení k nakládání s nebezpečnými odpady) a je oprávněno vystavit potvrzení o převzetí autovraku. Informace o provozovatelích zařízení oprávněných vydávat potvrzení o převzetí autovraků můžete získat v databázi Ministerstva životního prostředí, případně na krajském úřadu (v Praze na Magistrátu hlavního města Prahy), který dává souhlas k provozu těchto zařízení nebo na příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, resp. magistrátech provádějících trvalé vyřazení vozidel z provozu. S dokladem pak navštivte úřad a vozidlo nechte vyřadit z registru. Zákonodárci se obávali, že by poplatky odradily od legálního odhlášení vozu, proto ani za tento úkon nezaplatíte ani korunu. Což jistě potěší.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-ekologicky-zlikvidovat-auto-rady.html