jaktak.cz

Jak na chorobnou žárlivost

Složitost: Velmi složité
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Chorobná žárlivost je přehnaná forma, kdy jeden z partnerů žárlí, aniž by měl jakýkoliv důvod. Mezi typické rysy patří například neustálé podezřívání partnera, vyslýchání a kontrolování. Žárlivec většinou žije v neustálém strachu z toho, že ho partner podvede, ačkoliv to není vůbec pravděpodobné, nebo dokonce ani možné. Něco jiného samozřejmě je, pokud se nevěra prokázala. Problém u chorobných žárlivců ale spočívá právě v tom, že často nejsou schopni rozlišit, co se doopravdy stalo a co si jen vytvořili ve svých představách. Jak vlastně rozpoznat chorobnou žárlivost od té „klasické“?

Krok 1

Najděte důvod

Výše popsané chování má svůj důvod, který bude zakořeněn někde hluboko ve Vás. Může se jednat o nedostatek lásky v dětství, pocity méněcennosti, nízké sebevědomí, o nadměrnou touhu mít vše pod kontrolou, nebo dokonce o přání vlastnit partnera. Někdy za žárlivostí stojí také neschopnost vyrovnat se s rizikem, že o partnera můžete kdykoliv přijít, protože zkrátka nikoho nemůžeme ovládat. Do zvláštní kategorie patří lidé, které někdo dříve podvedl a oni tuto hrozbu začnou vztahovat na všechny další partnery.

Krok 2

Přestaňte si ubližovat

V dalším kroku je potřeba si uvědomit, komu vlastně žárlivost ubližuje. Nejvíc postihuje Vás samotné, jelikož se kvůli mylným představám zbytečně trápíte. Pochopitelně má ale obrovský vliv i na Vašeho partnera a celý Váš vztah, případně i děti.

Ve snaze udržet si toho druhého akorát podlamujete vzájemnou důvěru a vytváříte důvody k hádkám. Je potřeba se smířit s tím, že nikoho nemůžete nutit, aby s Vámi zůstával, pokud si to on sám nebude přát. Naopak hysterickými scénami jen zvyšujete pravděpodobnost, že Vás dotyčný opustí. Co Vám naopak pomůže si partnera udržet? Zdravý vztah, vzájemná důvěra a určitá svoboda pro oba.

Krok 3

Vyhledejte odbornou pomoc

V případě, že stále nezvládáte se žárlivostí zatočit, pak určitě navštivte odborníka, který má zkušenosti a pomůže Vám.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-na-chorobnou-zarlivost.html