jaktak.cz

Jak psát v zájmenu „vám“ malé a velké písmeno

Složitost: Lehké

Určitě jste si všimli, že někdy se v textu objevuje na začátku zájmena „vy“ malé písmeno, zatímco v některých případech je toto písmeno velké. V čem je rozdíl a jak toto zájmeno vlastní a přivlastňovací psát, abychom nechybovali? Kdy psát v zájmenu „vám“ malé a velké písmeno? Poradíme vám níže.

Krok 1

Záleží na tom, v jakém kontextu zájmeno „vy“ používáme. Máme-li na mysli skupinku lidí, které hromadně oslovujeme v textu, píšeme malé písmeno.

Příklad: Vážíme si vašeho úsilí, vy jste to skutečně dokázali, a to v rekordně krátkém čase. V tomto případě se jedná o množné číslo, respektive 1. pád osobního zájmena vy.

Krok 2

Jiná situace nastane, píšeme-li dopis nebo jiný osobní text, jedné jediné osobě, které vykáme. Obvykle se doporučuje napsat na začátek slova „vy“ velké písmeno jako projev úcty a zdvořilosti. Používá se zejména ve formálním styku, jemuž by měla odpovídat celková koncepce textu.

Příklad: Vážený pane XY, dovolte mi, abych Vám vyjádřila poděkování za Váš přístup.

Krok 3

Zajímavé je, že s náležitou úctou nemusíme oslovovat pouze jednotlivce, ale i větší skupinku lidí. I v tomto případě použijeme velké písmeno.

Příklad: Vážení zákazníci, jsme rádi, že Vás můžeme pozvat do naší nové prodejny.

Krok 4

Někdy se v textu můžete setkat i se zájmenem ty, kdy je na začátku rovněž velké písmeno. Tento jev však z psaného projevu postupně vymizel. I zde mělo velké T vyjadřovat především to, že k adresátovi cítíme úctu, obdiv a chceme tímto způsobem dát najevo, že ho uznáváme. Nicméně dnes na tento jazykový jev narazíme spíše výjimečně, a když už, tak nejčastěji ve starší literatuře.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-psat-v-zajmenu-vam-male-velke-pismeno.html