jaktak.cz

Jak má vypadat příjmový - výdajový pokladní doklad | rady

Složitost: Lehké
Potřebný čas: 10 až 30 minut

Jak má vypadat příjmový - výdajový pokladní doklad | rady. Pokud jste podnikatel a přijímáte nebo vyplácíte částku a potřebujete potvrzení o této transakci, musíte vyplnit pokladní doklad. Nemáte-li k dispozici předtištěný tiskopis, nevěšte hlavu. Následující řádky vám napoví, jak by měl pokladní doklad vypadat, a jaké náležitosti by měl obsahovat.

Krok 1

Záhlaví dokladu

Doklad označte jako příjmový nebo výdejový pokladní doklad, podle toho, zda-li peníze přijímáte nebo vydáváte. Dále uveďte číslo pokladního dokladu a datum, kdy doklad vystavujete.

Krok 2

Údaje o vystaviteli dokladu

Pokud vystavujete pokladní doklad, uveďte o sobě veškeré informace: tj. název firmy, sídlo, IČ a DIČ. Vedle těchto údajů uveďte celkovou částku, na kterou doklad vystavujete. V případě potřeby vyplňte částku bez DPH, sazbu DPH a částku celkem, která je vyplacena. Částku rovněž vyplňte slovy (při uvedení částky pouze v číslicích může dojít k jejímu pozdějšímu přepsání).

Krok 3

Údaje o příjemci

O příjemci uveďte kompletní informace: tj. název firmy, případně jméno a příjmení, sídlo firmy nebo adresu trvalého bydliště, IČ a DIČ. Vyplňte zde také účel platby, pro který pokladní doklad vystavujete. Na závěr vypište pole: Vydal: Přijal:

Náhled, jak by měl doklad vypadat:

VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD *
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. …. ze dne …..…………………

Firma: ......................................................
......................................................
DIČ: ......................................................

Cena bez DPH .................................
+ ……. % DPH .................................
Celkem Kč ..................................

Slovy: ............................................................................................................................

Vyplaceno komu*
Přijato od: ……………………………………………………………………………

DIČ: ……………………………………….

Účel platby ………………………………………………………………………….

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

Vydal:

Přijal:


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-ma-vypadat-prijmovy-vydajovy-pokladni-doklad-rady.html