jaktak.cz

Jak má vypadat závazná objednávka

Složitost: Mírný
Potřebný čas: 10 až 30 minut

Podnikání doprovází celá řada nezbytných administrativních povinností, které je potřeba dodržovat, abyste obstáli při kontrole finančního úřadu. Jednou z povinností je vystavení závazné objednávky, která může plnohodnotně nahradit písemnou smlouvu.

Krok 1

Záhlaví V záhlaví objednávky uveďte pořadové číslo objednávkového listu. Doporučujeme, abyste uváděli číslo označující zakázku, na kterou se objednávka vztahuje a pod kterou ji vedete v účetním systému.

Krok 2

Dodavatel U položky dodavatel služeb uveďte oficiální název společnosti, pod kterým je vedena v živnostenském nebo obchodním rejstříku. Dále uveďte oficiální sídlo společnosti a identifikační číslo, případně DIČ.

Krok 3

Odběratel U odběratele služeb uveďte totožné údaje jako u protistrany tj.: - název (jméno a příjmení) - sídlo (adresa trvalého pobytu) - IČ, DIČ (rodné číslo)

Krok 4

Definice služeb Dále v závazné objednávce uveďte specifikaci zboží nebo služeb, které budou na základě této závazné objednávky odběrateli dodány.

Krok 5

Termín a místo konání Dalším důležitým bodem je termín a místo dodání, zde nemusíte uvádět přesný termín. Stačí uvést alespoň období, ve kterém bude zakázka zrealizována.

Krok 6

Místo a datum splatnosti ceny, forma fakturace Do této kolonky vepište, jakým způsobem bude zakázka zaplacena. Dodavatel služeb musí rovněž uvést, kdy vystaví plnohodnotný účetní doklad (fakturu).

Krok 7

Zápatí dokladu Jak u klasické smlouvy i u objednávky vyplňte místo a datum, kdy objednávka nabývá platnosti. Podpisová doložka může být podepsána pouze odběratelem, ale doporučujeme, aby dodavatel objednávku potvrdil razítkem nebo rovněž svým podpisem.

Tipy

Pokud kliknete na obrázek v úvodu článku, zvětší se vám náhled, jak by měla závazná objednávka vypadat. Přejeme hodně štěstí při zvládání provozní administrativy!


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-ma-vypadat-zavazna-objednavka.html