jaktak.cz

Jak správně pojistit majetek | rady

Složitost: Mírný
Cena: 1001 - 5000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak správně pojistit majetek | rady. Pojištění – pojem, který se stále častěji vyskytuje v našem každodenním životě. Pojistit si můžete auto, movité i nemovité věci, dokonce i domácího zvířecího mazlíčka. Jak postupovat při pojištění majetku vám poradí následující řádky.

Krok 1

Co všechno lze pojistit

Pojistit můžete téměř vše. Pojistnou smlouvu můžete uzavřít nejen na majetek, živá domácí zvířata, ale také si můžete sjednat tzv. pojistku „na blbost“, kdy vlastním zaviněním způsobíte škodu na majetku, zdraví či životě druhé osobě. Pamatujte také na fakt, že přírodní živly (povodeň, silný vítr, sněhová kalamita) nebo vandalismus mohou být příčinou poškození vašeho majetku. Tyto případy bohužel nebývají v posledních letech ojedinělé, ba naopak jejich počet narůstá. I proti tomuto je výhodné se pojistit.

Krok 2

Cena pojištění

Pamatujte, že cena pojištění není stěžejním faktorem, který by měl ovlivnit vaše rozhodování. Desetikoruny, které měsíčně ušetříte, pokud uzavřete levnější smlouvu, se vám mohou při následném pojistném plnění krutě vymstít. Upřednostněte pojistné plnění v nových cenách, nikoli v časových, také výši pojistné částky určete reálnou, nikoli nižší. Snažte se snížit rozsah pojištěných rizik (př. bezpečnostní zámek apod.), více zabezpečit objekt a reálně zvažte výši spoluúčasti. Výše uvedené body, které jsou součástí smlouvy, uvádějte pravdivě a snažte se jejich reálnou hodnotu navýšit. Majetek si vždy pojistěte minimálně na částku, která odpovídá částce pořizovací.

Krok 3

Změny ve smlouvě

Každou změnu, která se týká vašeho majetku a tudíž i pojistné smlouvy, byste měli hlásit příslušné pojišťovně. Jedná se především o změnu kontaktních údajů apod. Pokud reálně navyšujete hodnotu svého majetku pořízením dalších a hodnotnějších věcí, i na tyto změny pojišťovnu upozorněte a žádejte o změnu pojistné smlouvy na novou pojistnou částku. V případě smrti, musíte o této skutečnosti pojišťovnu neprodleně informovat. Pokud jste dědicem, tak smlouva v případě smrti původního pojistníka automaticky zaniká. Nemáte tedy nárok na pojistné plnění, i když jste právoplatným dědicem. Jste dědicem majetku, nikoli pojistné smlouvy.

Krok 4

Závěr

V případě pojištění majetku vždy uvažujte tak, abyste v případě pojistného plnění dostali takovou částku, za kterou si budete schopni uvést svůj majetek do původního stavu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-spravne-pojistit-majetek-rady.html