jaktak.cz

Jak napsat obchodní dopis | rady

Složitost: Mírný
Potřebný čas: 10 až 30 minut

Jak napsat obchodní dopis | rady. V obchodním styku platí určitá pravidla. Zejména pravidla týkající se písemného obchodního styku není radno podceňovat. Jak správně napsat obchodní dopis, vám poradí následující řádky.

Krok 1

Hlavička

Hlavičkový papír vám ušetří spoustu práce, protože v záhlaví nebo v zápatí máte uvedeny veškeré údaje o své firmě: - její název - sídlo - IČ, DIČ - kontaktní informace (telefon, e-mail, web). Nemáte-li k dispozici hlavičkový papír, uveďte všechny výše uvedené údaje o vaší firmě v záhlaví dopisu.

Krok 2

Adresa

Pod údaje o vaší firmě uveďte adresu příjemce, ta musí být zalomena u pravého okraje.

Krok 3

Místo a datum

Pod adresu napište místo a datum, kdy dopis píšete. Tyto údaje by měly být zalomeny souběžně s adresou příjemce u pravého okraje.

Krok 4

Věc

Tučným písmem a kurzívou uveďte, čeho se dopis týká. Jedná-li se o objednávku, žádost, vyřízení žádosti apod.

Krok 5

Obsah

Adresujete-li dopis konkrétní osobě, pak nezapomeňte na řádné oslovení: vážená paní xxx, vážený pane xxx, můžete adresáta oslovit příjmením nebo jeho vysokoškolským titulem, v případě vysoké manažerské pozice můžete adresáta titulovat pomocí jeho pracovní pozice: vážený pane řediteli apod. Samotný obsah dopisu koncipujte co nejstručněji. Nezapomeňte pod oslovením vynechat řádek. Odstavce nejsou podle dnešních norem povinností, celý text může být zarovnán u levého okraje.

Krok 6

Závěr

Závěr vašeho sdělení musí obsahovat poděkování za kladné vyřízení vaší žádosti, přání příjemného dne nebo časté: s pozdravem, a jsem s pozdravem apod.

Krok 7

Podpisová doložka

Dopis vždy ručně podepište. Nezbytnou součástí je podpisová doložka, která má obsahovat vaše jméno a příjmení, případně pozici, kterou zastáváte.

Krok 8

Přílohy

Jsou-li součástí dopisu přílohy, uveďte pod podpisovou doložkou jejich počet: např. 1 Příloha


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-napsat-obchodni-dopis-rady.html