jaktak.cz

Jak odmítnout dědictví | rady

Složitost: Mírný
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak odmítnout dědictví | rady. Představte si situaci, ve které přicházíte v úvahu jako dědic, nebo jeden z několika dědiců po zemřelé osobě. Vy však víte, že by vám dědictví přineslo více problémů než užitku, popř. dědit prostě vůbec nechcete, v tom případě vám náš právní řád nabízí možnost jednoduše dědictví odmítnout. Je tu však několik drobností a záludností, o kterých byste měli určitě vědět, a proto se na ně v tomto textu podíváme.

Krok 1

Odmítnout dědictví můžete tak, jak je upraveno v §463 Občanského zákoníku, tedy ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením jemu zaslaným. Musí dojít tedy k jednostrannému právnímu úkonu směřujícímu soudu, nijak jinak. Jestliže tedy na pohřbu řeknete všem příbuzným a známým, že dědictví odmítáte, nemá to vůbec žádný význam a dědit budete.

Krok 2

Zákon upravuje, v jaké lhůtě musíte prohlášení o dědictví učinit. Prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí vyrozuměn. Z důležitých důvodů může soud tuto lhůtu prodloužit. (Nezapomeňte, že tato lhůta je hmotněprávní a prohlášení o odmítnutí dědictví musí být učiněno ve lhůtě. To znamená, že pokud budete prohlášení zasílat, nestačí, když je pošlete poslední den lhůty, ale musí být v této lhůtě soudu doručeno!)

Krok 3

Zákon nám stanovuje, že dědictví nemůže odmítnout dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví nechce odmítnout. Tudíž jestliže jste se s autem zemřelého, které byste zdědili, vydali v klidu na dovolenou, nemůžete je již pak odmítnout. (Vyjímkou by však mohlo být např. krmení zvířat po zemřelém po dobu, než se jich ujme někdo jiný)

Krok 4

Prohlášení o odmítnutí dědictcí nelze odvolat. Totéž platí, prohlásí-li dědic, že dědictví neodmítá. Jednou učiněný úkon prohlášení o odmítnutí dědictví si již tedy nelze rozmyslet.

Varování

Tento text slouží pouze k informativním účelům.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-odmitnout-dedictvi-rady.html