jaktak.cz

Jak si vyřídit sociální stipendium | rady

Složitost: Velmi lehké
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak si vyřídit sociální stipendium | rady. Studenti vysokých škol, kteří se ocitají v tíživé sociální situaci, mají možnost zažádat o sociální stipendium. Výše sociálního stipendia činí násobek přídavku na dítě ve zvýšené výměře, který byl stanoven nařízením vlády. V praxi se jedná minimálně o 1620 korun měsíčně, což pro vysokoškoláky ze slabších rodin jsou peníze, které pomůžou.

Co je potřeba

potvrzení ze sociálního úřadu
návštěva studijního oddělení

Krok 1

Mám nárok na sociální stipendium? Nárok na vyplácení sociálního stipendia nevzniká automaticky. V prvé řadě je zapotřebí, aby zájemce studoval na veřejné nebo soukromé vysoké škole. Posluchač vysoké školy musí splnit také zákonem stanovenou podmínku, a tím je nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře.

Krok 2

Jestliže vysokoškolák splňuje tyto podmínky, je povinen je prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií písemného oznámení o přídavku na dítě vydaného státním úřadem sociální podpory. Toto potvrzení předkládá obvykle na studijním oddělení na začátku akademického roku, popřípadě na příslušném oddělení vysoké školy. Ideální je informovat se na webových stránkách škol či u referentky studijního oddělení. Některé školy vyžadují vyplnit elektronický formulář.

Krok 3

Informace o rozhodnutí o přiznání či nepřiznání sociálního stipendia studenti obvykle obdrží poštou, popřípadě je nutné sledovat elektronické kanály školy, popřípadě prostřednictvím emailové korespondence.

Sociální stipendia se nezapočítávají do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a jsou osvobozena od daně z příjmů. 

Studenti, kteří pobírali sociální stipendium v minulém akademickém roce nemají automaticky nárok na sociální stipendium i v roce následujícím. Je nutné opět doručit potvrzení ze sociálního úřadu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-si-vyridit-socialni-stipendium-rady.html