jaktak.cz

Jak čerpat rodičovskou dovolenou | rady

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak čerpat rodičovskou dovolenou | rady. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené, otci od narození dítěte. Zaměstnavatel je povinen rodičovskou dovolenou zaměstnankyni či zaměstnanci poskytnout na jejich žádost. Rodičovská dovolená přitom nemusí být čerpána vcelku, do tří let dítěte je možné podat žádost o poskytnutí rodičovské dovolené opakovaně.

Krok 1

V prvé řadě si je třeba uvědomit, že na rodičovskou dovolenou máte podle zákoníku práce právo, ovšem po dobu čerpání rodičovské dovolené vám nebude příslušet mzda. Rodičovská dovolená se jako výkon práce neposuzuje. Po dobu čerpání rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky nepřísluší zaměstnankyni/zaměstnanci tedy náhrady mzdy nebo platu, pouze nárok na dávku státní sociální podpory - rodičovský příspěvek.

Krok 2

Před ukončením mateřské dovolené proto požádejte o rodičovský příspěvek. Žádost podejte na Úřad práce - Odbor státní sociální podpory v místě vašeho trvalého bydliště. 

Krok 3

Rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba manželé najednou, ovšem jen jednomu z nich přísluší rodičovský příspěvek. Proto si předem spočítejte, jaká varianta pro vás bude výhodnější.

Krok 4

Dohodněte se se zaměstnavatelem a předem se informujte na to, zda uvažuje zachovat vaši pracovní pozici po návratu z rodičovské dovolené. Zaměstnankyně i zaměstnanec, kteří se vrací po rodičovské dovolené zpět do práce, musí být zařazeni podle pracovní smlouvy, tzn. na sjednaný druh práce uvedený v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel vás nemusí umístit na totéž pracovní místo.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-cerpat-rodicovskou-dovolenou-rady.html