jaktak.cz

Jak vyrobit svěcenou vodu | návod

Složitost: Velmi lehké
Potřebný čas: 5 až 10 minut

Jak vyrobit svěcenou vodu | návod. Svěcená voda je voda, která prošla církevním rituálem. Svěcená voda se používá při církevních obřadech,
modlitbách a při vstupu do kostela. Z tohoto důvodu se svěcená voda mnohdy nazývá také voda posvěcená či požehnaná. Kněz svěcenou vodu připravuje během rituálu. Jak svěcenou vodu připravit vám poradí následující řádky.

Co je potřeba

pramenitá voda
mořská sůl
keramická nebo skleněná miska

Krok 1

Voda

Vezměte potřebné množství pramenité vody a nelijte ji do připravené nádoby. Nejlépe keramické nebo skleněné. Nad vodou nakreslete kříž a proneste: "Pane Bože, vezmi, prosím, tuto vodu do své milosti."

Krok 2

Sůl

Znovu se pokřižujte a do vody vsypte mořskou sůl. Na 0,5 l vody/ 35 g soli. Jakmile sůl vsypete do vody, proneste: "Pane Bože, dávám sůl do této vody a prosím tě o její oživení. Ať posvátná sůl odstraní z této vody všechny nečistoty. Buď požehnána a tak se staň."

Tipy

Přesné znění latinské formulace, kterou kněží používají při rituálu tvorby svěcené vody:

Exorcizo te, creatura aquæ, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomine Jesu Christi, Filii ejus Domini nostri, et in virtute Spiritus Sancti: ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per virtutem ejusdem Domini nostri Jesu Christ: qui venturus est judicare vivos et mortuos et sæculum per ignem.
Deus, qui ad salutem humani generis maxima quæque sacramenta in aquarum substantia condidisti: adesto propitius invocationibus nostris, et elemento huic, multimodis purificationibus præparato, virtutem tuæ benedictionis infunde; ut creatura tua, mysteriis tuis serviens, ad abigendos dæmones morbosque pellendos divinæ gratiæ sumat effectum; ut quidquid in domibus vel in locis fidelium hæc unda resperserit careat omni immunditia, liberetur a noxa. Non illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens: discedant omnes insidiæ latentis inimici; et si quid est quod aut incolumitati habitantium invidet aut quieti, aspersione hujus aquæ effugiat: ut salubritas, per invocationem sancti tui nominis expetita, ab omnibus sit impugnationibus defensa. Per Dominum, amen.

Varování

Tento text má pouze informativní charakter. Nezohledńuje tradice katolické nebo obecně křesťanské církve. Jedná se o obecný návod, jak připravit svěcenou vodu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-svecenou-vodu-navod.html