jaktak.cz

Jak vypočítat čistý měsíční příjem z podnikání jako OSVČ | rady

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 5 až 10 minut

Jak vypočítat čistý měsíční příjem z podnikání jako OSVČ | rady. Chystáte se vyřizovat hypoteční úvěr a nevíte, jakým způsobem bude banka počítat Váš čistý měsíční příjem z podnikání? Ne všechny banky mají stejný postup pro výpočet, ale ukážeme si výpočet, kterým se většina bank řídí. V úvodu si musíme ujasnit, že níže uvedený postup se vztahuje pouze pro výpočet příjmu z daňového přiznání za rok 2009.

Ukážeme si 2 druhy výpočtů příjmů z podnikání:
1) příjem z daňového základu
2) příjem z obratu

Co je potřeba

- Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 + příloha č. 1
- kalkulačka

Krok 1

1) Jak vypočítat čistý měsíční příjem z daňového základu?

Krok 2

obecně se dá použít následující vzorec: (ZD * k) – D = čistý roční příjem z podnikání / 12 = čistý měsíční příjem z podnikání nyní si vzorec rozepíšeme: ZD = základ daně – řádek č. 37 na 2. straně v daňovém přiznání (často se shoduje s řádkem č. 104 a 113 v příloze č. 1) k = koeficient, kterým vynásobíme základ daně a snížíme ho tak o platbu sociálního a zdravotního pojištění, počítejme s pevným koeficientem 0,7795 D = daň po slevách – řádek č. 74 na 3. straně v daňovém přiznání.

Krok 3

Příklad: základ daně ř. 37 = 350.000, daň po slevách 27.660. Vypočítejte čistý roční a měsíční příjem ze základu daně. Postup řešení: (350000*0,7795)-27660 = 245165 ročně / 12 = 20.431 měsíčně Banka tedy uzná částku 20.431 jako čistý měsíční příjem z podnikání.

Krok 4

2) Jak vypočítat čistý měsíční příjem z obratu?

Krok 5

pro výpočet vycházíme z přílohy č. 1 k daňovému přiznání a použijeme tento vzorec: P * k / 12 = čistý měsíční příjem z obratu nyní si vzorec rozepíšeme: P = Příjmy – řádek č. 101 v příloze č.1 k = koeficient ve výši 0,15, neboť banky zpravidla započítají 15% z obratu do uznatelných příjmů.

Krok 6

Příklad: základ daně ř. 37 = 350.000, daň po slevách 27.660, příjem ř. 101 4.350.000, výdaje ř. 102 4.000.000. Vypočítejte čistý roční a měsíční příjem z obratu. Postup řešení: 4350000 * 0,15 = 625500 ročně / 12 = 54.375 měsíčně. Banka tedy uzná částku 54.375 jako čistý měsíční příjem z podnikání.

Výpočet měsíčního příjmu z daňového základu nemusí vycházet dle výše uvedeného postupu správně, pokud:
- máte více zdrojů příjmu v daňovém přiznání než jen ze samostatné výdělečné činnosti, tedy více daňových základů (např. ze závislé činnosti, z pronájmu, atd.)
- máte např. spolupracující osobu, které část svého příjmu převádíte ke zdanění


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-vypocitat-cisty-mesicni-prijem-z-podnikani-jako-osvc-rady.html