jaktak.cz

Jak namítat uvedení v omyl | rady

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak namítat uvedení v omyl | rady. Koupíte si mobilní telefon za několik tisíc a doma zjistíte, že je to jen věrohodně vypadající maketa. Prodávající se přitom choval tak, jako by vám prodával funkční telefon. Co na to říká občanský zákoník? Kdy je možné se bránit a kdy ne?

Krok 1

Neplatná smlouva

Omyl způsobí neplatnost smlouvy, ale jen v případě, že se omylu dovoláte. Pokud je smlouva neplatná, strany si musí vrátit vzájemně přijatá plnění. Takže v našem případě vy vrátíte maketu mobilního telefonu, prodávající vám vrátí peníze.

Krok 2

Omyl

Ne každé jednání je ale možné považovat za omyl v právním smyslu. Aby se skutečně jednalo o omyl, který způsobí neplatnost smlouvy, musí být splněny následující předpoklady: - osoba, která vás podvedla, omyl buď vyvolala (vložila maketu do krabice od skutečného mobilního telefonu) anebo o omylu alespoň věděla (využila toho, že si z nějakého důvodu myslíte, že maketa je funkční) a zároveň - vy jako podvedený byste smlouvu nikdy neuzavřel, kdyby vám byl znám skutečný stav věci (kdybyste věděli, že je to maketa, nekoupili byste si ji).

Krok 3

Omyl vyvolaný úmyslně

Pokud osoba, která vás podvedla, vyvolala podvod úmyslně, podmínky v předchozím kroku nemusí být splněny!

Krok 4

Omyl v pohnutce

Omyl v pohnutce nezpůsobí neplatnost smlouvy. Takže pokud vám někdo řekne, že je bezdomovec, vy mu dáte peníze na jídlo a za týden zjistíte, že vás jen oklamal, peníze nemůžete chtít zpátky.

Krok 5

U koho se omylu dovolávat?

Omylu se dovolávejte vždy u osoby, která omyl způsobila (prodávající, obdarovaný atd.).

Krok 6

Dokdy se dovolat omylu?

Nemůžete si jen tak vzpomenout, že vás někdo před patnácti lety uvedl v omyl, a úspěšně žádat zpátky peníze (nebo jiné plnění). Pokud jste byli uvedeni v omyl, máte přesně tři roky na to, abyste omyl namítli. Po třech letech se vaše právo dovolat se omylu promlčí.

Krok 7

Když druhá strana omyl neuzná

Pokud osoba, která vás podvedla, omyl neuzná, můžete věc řešit soudní cestou. Nejdříve žalobou jen pohrozte, mnohdy to pomůže. Když přeci jen podáte žalobu, vždy v ní uveďte, v čem spatřujete omyl a taky to, u koho a kdy jste se omylu dovolali. Žalobu nemusíte podat ve tříleté lhůtě od data, kdy jste byli uvedeni v omyl. Ve tříleté lhůtě ale musíte omyl namítnout u druhé strany. Ideálně písemně nebo před svědky.

Když zjistíte, že vás někdo uvedl v omyl, na nic nečekejte a jednejte. Čím dříve budete situaci aktivně řešit, tím větší pravděpodobnost máte, že druhá strana omyl uzná.

Článek má pouze informativní charakter.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-namitat-uvedeni-v-omyl-rady.html