jaktak.cz

Jak se vymluvit na osobu blízkou při řízení auta

Složitost: Lehké
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 5 až 10 minut

Znáte to ze zpráv z rádia i televize- Vysoce postavený funkcionář sděluje policii, že pokutu nezaplatí, protože přestupek spáchala osoba mu blízká. V tu ránu si říkáte, že by se všem mělo měřit stejným metrem. A máte naprostou pravdu. Zákon o přestupcích nerozlišuje politika od běžného občana. Každý se může vymluvit na osobu blízkou, jen musí vědět, jak se to dělá.

Krok 1

Kdo je osoba blízká Když se chcete vymlouvat na osobu blízkou, je dobré vědět, kdo takovou osobou je a kdo ne. Zákon o přestupcích uvádí, že osoba blízká je: - příbuzný v pokolení přímém (např. dědeček, matka, dcera, vnuk, pravnuk), - osvojenec a osvojitel (adoptované dítě a jeho náhradní rodiče), - sourozenec, manžel/ registrovaný partner, - jiná osoba v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní (pod tuto odrážku se teoreticky podřadí téměř kdokoli- např. přítel, nejlepší kamarádka, synovec).

Krok 2

Praxe Prakticky můžou nastat dvě situace: -Jedete rychle a zastaví vás policie. Věřte, že se najdou i takoví, co se snaží vymluvit na osobu blízkou. Sami cítíte, že je to naprostý nesmysl. - Vaše auto je zaparkováno na místě pro invalidy a ráno najdete na autě botičku. Policie neví, kdo vozidlo takto zaparkoval. Za této situace můžete říct, že auto řídila osoba vám blízká.

Krok 3

Komunikace s policií Když vás policie vyzve k vysvětlení, zásadně "neoslňujte" paragrafy, jejich odstavci a písmeny. Hrozí totiž, že se zapletete do vlastních slov a pokutu ještě s ostudou zaplatíte. Místo toho jednoduše řekněte, že vůz špatně zaparkovala osoba vám blízká, proto odmítáte podat jakékoli další vysvětlení. Z jakého zákona (zákon o přestupcích) a paragrafu (§ 60 odst.1) vycházíte, říkat nemusíte. Nejvíce se totiž snaží blýsknout znalostí zákonů ti, kteří jim vůbec nerozumí. Odvolat se na osobu blízkou je vaše právo, proto nepotřebujete nasazovat arogantní tón a ani policii nadávat.

Krok 4

Jaký to má háček Všude se najde nějaké ale. A ani náš případ není výjimka. Zákon o přestupcích totiž uvádí, že se přestupku dopustí ten provozovatel vozidla, který nezná jméno osoby, kterou nechal vozidlo řídit (půjčil jí klíče atd.). Co z toho plyne? Vždy řekněte, že znáte jméno osoby, která řídila, ale protože je to osoba vám blízká, nechcete nic bližšího sdělit.

Tipy

Jezděte, parkujte a zacházejte s autem pokud možno tak, ať se nedopouštíte přestupků.

Pamatujte, že policie musí dokázat vám, že jste auto řídili, nikoli vy jí, že auto řídil někdo jiný (třeba právě osoba blízká).

Varování

Článek slouží k informativním účelům.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-se-vymluvit-na-osobu-blizkou-pri-rizeni-auta.html