jaktak.cz

Jak na smlouvu o ubytování | rady

Složitost: Mírný
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak na smlouvu o ubytování | rady. K létu patří příjemné chvíle strávené v hotelu, penzionu či kempu. Smlouvu o ubytování ale využijete i mimo sezónu. Na základě ní se ubytujete na vysokoškolských kolejích, v ubytovně nebo noclehárně. Smlouva o ubytování nesmí být zaměňována s nájmem ani s jinou obdobnou smlouvou.

Co je potřeba

- občanský průkaz (případně jiný doklad totožnosti)
- někdy požadovaný počet fotografií (typicky při ubytování na VŠ kolejích)

Krok 1

Ubytování není nájem

Na základě smlouvy o ubytování vám (OBJEDNATELI) vzniká právo, aby vám druhá strana (UBYTOVATEL) poskytla přechodné ubytování. Doba, po kterou budete ubytováni, je zpravidla určena přímo ve smlouvě (např. od 29.8. - 4.9.2011), ale není to podmínka. Že se jedná o přechodné ubytování může vyplynout i z povahy ubytovacího zařízení jako takového (Ubytujete se v hotelu, ale nevíte, jestli se zdržíte týden nebo 10 dní, proto zatím ve smlouvě neuvedete přesný termín). Smlouva o ubytování někdy bývá mylně zaměňována se smlouvou nájemní. Zatímco u nájmu pouze užíváte daný byt či dům, na základě smlouvy o ubytování vám vzniká právo nejen užívat dané prostory (hotelový apartmán), ale zároveň i služby s ubytováním spojené (např. stravování, úklidová služba, bazén, fitness...). Z povahy věci proto objednatel není zákonem chráněn tak, jako je chráněn nájemce.

Krok 2

Úplata

Smlouva o ubytování je zásadně úplatná. Pokud by vám někdo "poskytl nocleh" zadarmo (švagr vlastní penzion v horách), nenáleží vám práva a povinnosti ze smlouvy o ubytování. Za ubytování a služby s ním spojené jste povinni zaplatit ubytovateli dohodnutou cenu, a to ve lhůtách stanovených ubytovacími řády. Zpravidla budete platit předem. Ubytovatel tak bude mít jistotu, že za své služby dostane zaplaceno.

Krok 3

Vaše práva a povinnosti

Když platíte za ubytování, nechcete spát v pokoji, do kterého prší. Ubytovatel je proto povinen:

- odevzdat vám prostory v takovém stavu, které nebude bránit řádnému užívání z vaší strany

 - zajistit vám, pokud možno, nerušený pobyt (např. chránit vás před nadměrným hlukem z vedlejších pokojů). Platíte ze to, že můžete užívat dané prostory a služby s ubytováním spojené. Na druhou stranu nesmíte bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny. Takže nemůžete na koleji či na ubytovně přestěhovat nábytek bez souhlasu ubytovatele jen z toho důvodu, že vám původní uspořádání nevyhovuje. Kdybyste u toho například poškrábali podlahu, ubytovatel by po vás mohl požadovat náhradu škody.

Krok 4

Předčasné ukončení smlouvy

Máte dohodnuto ubytování na jeden rok. Ale po pár měsících se rozhodnete, že raději než na ubytovně budete bydlet v nájmu. Co s tím? Na takový případ občanský zákoník pamatuje. Můžete odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, přičemž újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování jste povinni nahradit jen tehdy, nemohl-li ubytovatel újmě zabránit. Představte si, že danou ubytovnu opustíte místo v červnu už v lednu. Je možné, že první dva týdny v únoru bude váš pokoj skutečně prázdný a ubytovateli tak uteče zisk (počítal, že vy tam budete až do června). Proto po vás může žádat peníze. Na otázku, zda-li od smlouvy může odstoupit sám ubytovatel, je taky třeba odpovědět kladně. A to tehdy, když budete hrubě porušovat dobré mravy nebo jinak hrubě porušovat své povinnosti, které vám plynou ze smlouvy. Vždy je ale třeba předchozí upozornění či výstraha ubytovatelem!

Když se ubytujete, prohlédněte si pozorně celý pokoj. Pokud je něco rozbité nebo nějaký kus nábytku úplně chybí, ohlaste to ubytovateli. Po čtrnáctidenním pobytu v penzionu těžko dokážete, že okno rozbil už někdo před vámi. Taky by se mohlo stát, že škodu v závěru uhradíte vy.

Článek má informativní charakter.

Článek se týká ubytování v České republice. Když pojedete na dovolenou do zahraničí, smlouva bude podléhat cizím právním předpisům.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-na-smlouvu-o-ubytovani-rady.html