jaktak.cz

Jak si měřit krevní tlak | tipy

Složitost: Mírný
Cena: 1001 - 5000 Kč
Potřebný čas: 5 až 10 minut

Jak si měřit krevní tlak | tipy. Srdce udržuje v oběhu neustále asi 4 - 6 litrů krve. Je to z toho důvodu, aby byl organismus dobře zásoben kyslíkem a nehromadily se v těle škodliviny. K tomu je nutné toto množství krve a určitý tlak, kterým je krev hnána tepnami, zejména kapilárami. A protože vysoký a opačně nízký tlak člověku škodí, je potřeba jej pravidelně měřit, zejména u osob, které jsou k těmto dispozicím náchylné.

Krok 1

Dvě metody měření tlaku

Existují dvě základní metody, jež jsou velmi odlišné. Název to už sám napovídá - metoda krvavá a nekrvavá. První z nich se používá jen výjimečně. Do tepny se zavede kanyla a připojí se tlakoměr - manometr.

Krok 2

Měření s manžetou a fonendoskopem (stetoskopem) - tlak systolický

Přiložte gumovou manžetu na horní část paže a napumpujte ji tak silně, aby stlačila tepnu. Žádný tep ve fonendoskopu nebude slyšet ani pohmatově cítit, jelikož za přepážkou žádná krev neprotéká. Nyní přitlačíme fonendoskop do pažní jamky a pomalu vypouštíme vzduch z gumové manžety. Jakmile je puls opět lehce slyšet, odčtěte hodnotu na tlakoměru - výsledek je systolický tlak. Hodnota systolická má být mezi 120 a 149 mm Hg.

Krok 3

Jak zjistíme diastolický tlak

Ventilem dále uniká z manžety vzduch. Šum protékající krve je nejdřív hlasitý, pak se ztišuje, zůstává stejný až konečně zmizí. V tomto okamžiku odečítáme na tonometru diastolickou hodnotu. Ta je přirozeně mnohem nižší než systolická. Diastolický tlak udává, jak vysoký je tlak mezi dvěma srdečními údery. Zároveň je to informace o stavu krevního zásobení, před dalším úderem srdce. Optimální hodnota diastolického tlaku se pohybuje mezi 55 a 90 mm rtuťového sloupce.

Krok 4

S věkem roste i tlak

Krevní tlak během života stále více stoupá. Příčinou je snížená elasticita cév a zvýšením tlaku se ji snaží organismus kompenzovat.

Krok 5

Elektronické měřící přístroje

Tyto přístroje si kupujeme na domácí měření tlaku. Přístroje pracují automaticky a místo fonendoskopu mají zabudovaný mikrofon, který zachycuje a vyhodnocuje šum krve v tepnách. Při koupi přístroje na měření krevního tlaku byste si měli všimnout toho, jestli je přístroj cejchován. Jinak můžete odečítat zcela zavádějící hodnoty.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-si-merit-krevni-tlak-tipy.html