jaktak.cz

Jak si nechat proplatit pronajímatelem náklady na byt | rady

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak si nechat proplatit pronajímatelem náklady na byt | rady. Hodně lidí bydlí v nájmu. Ať už to jsou studenti, mladé rodiny s dětmi, lidé středního věku anebo senioři. Někteří financují opravy ze svého, jiní by si nechali nejraději proplatit i prasklou žárovku nebo kapající kohoutek. V jakých případech je povinen financovat opravy pronajímatel a kdy je musí hradit nájemce?

Krok 1

Zákon

Pronajímatel dává svůj byt do nájmu za tím účelem, aby na tom vydělal. Proto zpravidla nebude ochoten platit ze své kapsy něco, k čemu není podle zákona ani smlouvy povinen. Občanský zákoník uvádí, že drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Nájemce s pronajímatelem se samozřejmě mohou dohodnout i na tom, že tyto náklady ponese pronajímatel. Může se totiž stát, že vás pronajímatel nechá napsat (stáhnout z internetu) nájemní smlouvu. Pokud do ní můžete zasahovat, nic vám nebrání ve smlouvě uvést, že tyto náklady, respektive některé z nich je povinen nést pronajímatel. Nemáte-li takové štěstí, nezbývá, než se řídit zákonem. Důležité ale je si uvědomit, že nájemní smlouva má přednost. Proto si dávejte pozor, aby naopak pronajímatel nenapsal smlouvu tak, že jste povinni hradit na opravách více, než uvádí zákon.

Krok 2

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu

Každý byt je dříve nebo později třeba vyčistit, vymalovat, něco v něm natřít, opravit omítky, zajistit pravidelnou prohlídku sporáku atd. Všechny tyto věci spadají pod běžnou údržbu a pronajímatel vám je není povinen proplatit, není- li mezi vámi dohodnuto jinak, typicky již v nájemní smlouvě. Malování tedy půjde z vaší kapsy, jste-li v nájmu.

Krok 3

Drobné opravy v bytě

Nájemce hradí opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu. Co to přesně znamená? VĚCNĚ jsou opravy bytu, které musí uhradit nájemce ze svého, vymezeny takto:

- opravy vrchních částí podlah, podlahových krytin, včetně výměny prahů a lišt

- výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení (např. vypínačů, zásuvek, zvonků, domácích telefonů, žárovek)

- výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt

- opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van,, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní

- opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur

- ne však opravy radiátorů ani rozvodů ústředního vytápění

Uvedený výčet není úplný, ale slouží jen jako příklad!! Zajímá-li vás oprava konkrétní součásti, musíte nahlédnout do nařízení vlády (odkaz je dole pod článkem). Podle VÝŠE NÁKLADU je nájemce povinen platit i ty opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, které nejsou uvedeny v předchozím výčtu (tj. věcném), jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne 500 Kč (dříve to bylo 300Kč). Nad tuto částku je povinen opravu uhradit pronajímatel.

Krok 4

Celkový limit

Součet nákladů za drobné opravy nesmí přesáhnout částku 70 Kč/m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok (a to včetně nákladů na dopravu a jiných nákladů spojených s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy). Nad tento limit by byl povinen zaplatit opravy pronajímatel.

Článek se nevztahuje na družstevní byty. Práva a povinnosti nájemce (který je členem bytového družstva) při opravách a údržbě družstevního bytu, včetně hrazení nákladů s tím spojených, upravují stanovy družstva.

Článek má pouze informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-si-nechat-proplatit-pronajimatelem-naklady-na-byt-rady.html