jaktak.cz

Jak zrušit společné jmění manželů u podnikatele

Složitost: Mírný
Cena: 1001 - 5000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Se vstupem do manželství se mění některá práva a povinnosti manželů. Ze zákona například vzniká společné jmění manželů. Majetek nabytý za trvání manželství, stejně jako závazky, nejsou až na výjimky ve výhradní dispozici každého z manželů, ale jsou v jejich společném jmění. Problémy nastávají zejména tehdy, když jeden z manželů rodinu zadluží. Kolotoč půjček, úvěrů, investic a obchodování s nejistým výsledkem zpravidla nemine podnikatele. Ochránit druhého manžela a zpravidla i děti přitom můžete relativně snadno - zúžením společného jmění manželů.

Co je potřeba

- 2x písemný návrh na zúžení SJM adresovaný soudu
- přílohy
- soudní poplatek 2000 Kč

Krok 1

TEORIE Předně je třeba uvést, že český právní řád nedovoluje úplně vyloučit společné jmění manželů. Můžete ho však zúžit až na obvyklé vybavení společné domácnosti, což se v praxi může blížit situaci, jako byste společné jmění vůbec neměli (např. nevedete-li společnou domácnost, bydlíte-li u rodičů atd.) Zajímavé je také to, že soud na žádost jednoho z manželů MUSÍ společné jmění manželů zúžit, získal-li manžel / manželka povolení k podnikání. Je jedno, který z manželů návrh podá. Byť mají manželé v řízení postavení žalobce a žalovaného, je možné (a časté), že se zúžením společného jmění manželů až na obvyklé vyjádření společné domácnosti oba souhlasí. Již do návrhu (žaloby) může druhý z manželů připojit na závěr text "S výše uvedeným návrhem žalobce souhlasím" a vlastnoručně se podepsat. Rozhodnete-li se později společné jmění manželů rozšířit do předchozího rozsahu, opět se musíte se svým návrhem obrátit na soud. Zúžení společného jmění manželů upravuje § 148 odst. 2 občanského zákoníku: § 148 (1) ... (2) Na návrh některého z manželů soud zúží společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. (Odkaz na občanský zákoník naleznete dole pod článkem)

Krok 2

VZOR - 1. STRANA Okresnímu soudu v ... Žalobce: Jonáš Zlatník, nar. dne ..., trvale bytem ... Žalovaná: Hana Zlatníková, rozená Mikulášková, nar. dne ... , trvale bytem ... návrh na zúžení společného jmění manželů Dvojmo! Přílohy: - kopie oddacího listu - kopie rodných listů - výpis z živnostenského rejstříku

Krok 3

VZOR - 2. STRANA I. S žalovanou jsme uzavřeli manželství před Městským úřadem v Plzni dne 1.8.2011. Naše manželství stále trvá a je bezdětné. Žalovaná je podnikatelka podle živnostenského zákona. Od 23.6.2012 poskytuje překladatelské a tlumočnické služby a dále fotografické služby. Já podnikatelem nejsem. Důkaz: - kopie oddacího listu - výpis z živnostenského rejstříku II. S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby Okresní soud v ... vydal následující rozsudek: 1) Společné jmění manželů Hany Zlatníkové, rozené Mikuláškové a Jonáše Zlatníka, kteří uzavřeli manželství dne 1.8.2011 před Městským úřadem v Plzni, se zužuje až na obvyklé vybavení společné domácnosti. 2) Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V ... dne ... Jonáš Zlatník

Tipy

Za stejných podmínek můžete nechat soudně zúžit společné jmění manželů až na obvyklé vybavení společné domácnosti tehdy, stal-li se jeden z manželů společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem v komanditní společnosti.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-zrusit-spolecne-jmeni-manzelu-u-podnikatele.html