jaktak.cz

Jak získat odhad ceny nemovitosti pro hypotéku | rady

Složitost: Složité
Cena: 1 - 1000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak získat odhad ceny nemovitosti pro hypotéku | rady. Odhad ceny nemovitosti budete potřebovat při podávání žádosti o schválení hypotéky. Odhad ceny nemovitosti totiž slouží k zajištění hypotéky, banka tak získá informaci o hodnotě nemovitosti, kterou se chystáte ručit. Je vystaven na základě znaleckého posudku, stanovení odhadu ceny nemovitosti obvykle trvá 3 až 14 kalendářních dní. Potřebujete-li pro vyřízení hypotečního úvěru zajistit odhad ceny nemovitosti, postupujte podle následujícího návodu.

Krok 1

Každý žadatel o hypotéku musí kromě své bonity doložit posudek zpracovaný znalcem o ceně kupované nemovitosti. Podmínkou pro úspěšné vyřízení hypotéky je ručení samotnou nemovitostí (kupovaným bytem, rodinným domem apod.).

Krok 2

V prvé řadě je třeba rozlišovat mezi pojmy „znalecký posudek“ a „odhad tržní ceny“. Zatímco znalecký posudek je odborné stanovisko, které vypracuje soudní znalec, odhad ceny nemovitosti (nebo též se užívá „obvyklá cena nemovitosti“ nebo „tržní cena nemovitosti“) vypracuje bankou pověřená osoba (zaměstnanec banky) nebo smluvní odhadce. V praxi tedy znalecký posudek i odhad ceny nemovitosti na trhu mohou vypracovávat stejní lidé, každý posudek se ale užívá k jinému účelu. V prvním případě je znalecký posudek potřebný při soudním sporu, vybíraní daně z nemovitosti nebo zanesení nemovitosti do majetku firmy. Soudní znalec nemovitost vyměří a podle stáří, velikosti města, použitého stavebního materiálu apod. pak podle daných koeficientů vypočte cenu nemovitosti. Odhad ceny nemovitosti pro banku při výpočtu hypotečního úvěru ale zohledňuje např. také polohu či atraktivnost lokality. Vypočítává se podle obvyklých cen, za které se nemovitosti běžně prodávají v dané lokalitě.

Krok 3

Banky mají zpravidla vlastní seznam odhadců, u kterých je nezbytné odhad ceny nemovitosti zajistit. Zjistěte si proto předem, zda banka, u které hypotéku zvažujete, má smluvní odhadce. Necháte-li si vyhotovit odhad ceny nemovitosti od znalce, se kterým banka nespolupracuje, nemusí být posudek uznán. Některé banky vyžadují, aby si odhad ceny nemovitosti vyřídil žadatel o hypoteční úvěr sám.

Krok 4

Pro odhad ceny nemovitosti běžně potřebujete následující dokumenty: list vlastnictví, pořízený snímek katastrální mapy, projektovou dokumentaci, nabývací tituly, v případě výstavby pak stavební povolení.

Krok 5

Cena za odhad nemovitosti se pohybuje v řádech tisíců korun, odvíjí se od typu nemovitosti, množství připravených dokumentů, cena je smluvní. Vyhotovení odhadu ceny bytové jednotky, rodinného domu nebo komerčních prostor se pohybuje od zhruba 2000 Kč do 5500 Kč.

Krok 6

Žádáte o vypracování tržního odhadu nemovitosti, tedy obvyklé ceny za nemovitost. Obvyklou cenou je pak cena, za kterou je možné podobnou nemovitost prodat na trhu, a to ke dni ocenění. Výsledný odhad nemovitosti v záhlaví dokumentu obsahuje vždy informace, které identifikují nemovitost, vlastníky, účel ocenění, účel úvěru, informace o objednateli odhadu ceny nemovitosti, datum vyhotovení a místního šetření, stav nemovitosti, rizika spojená s oceňovanou nemovitostí, informace o potřebných investicích v příštích letech a souhrn ocenění posuzované nemovitosti. Poté odhadce připojí do posudku komentář k nemovitosti, lokalitě, obci, výpočty a rekapitulaci. Budete-li mít přístup k této dokumentaci, zkontrolujte, zda tyto údaje posudek obsahuje.

Tipy

Uvažujete o hypotéce? Vyzkoušejte hypoteční kalkulačku.

Varování

Odhad ceny nemovitosti si nechte vypracovat až poté, kdy budete mít jistotu, že jste splnili všechny ostatní podmínky pro získání hypotečního úvěru. V opačném případě se může stát, že za posudek zaplatíte zbytečně.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-ziskat-odhad-ceny-nemovitosti-pro-hypoteku-rady.html