jaktak.cz

Jak řešit hypotéku po rozvodu | rady

Složitost: Mírný
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak řešit hypotéku po rozvodu | rady. Mnoho manželských párů realizuje svůj sen o bydlení díky hypotéce. Pro hypotéku je typické, že se nesplácí ani rok, ani tři roky, ale spíše deset, dvacet anebo třicet let. Povinnost měsíčně odvádět určitou sumu peněz na účet banky vás zavazuje po dobu delší, než je doba trvání mnoha manželství. A tady nastává ten problém. Zatímco při žádosti o hypotéku jste na to dva, ke všemu mladí, zamilovaní a plní elánu, při rozvodu proti sobě stojíte jako nepřátelé s jediným přáním – ukrojit pro sebe alespoň kus z toho koláče, do kterého jste investovali veškeré finanční prostředky. Ale jak máte postupovat?

Krok 1

Zvažte vaše možnosti – bez partnera

Spousta rozvádějících si myslí, že klíčová bude domluva s druhým z manželů, a několik týdnů i měsíců tráví vzájemným dohadováním o osudu bytu či domu zatíženého hypotékou. Když konečně najdou takové řešení, na které jsou ochotni oba přistoupit, a vypraví se do banky, čeká je studená sprcha. Banka řekne NE. I když se rozvádíte jako přátelé, což je obvyklá fráze mnoha manželů, své možnosti nejprve důkladně zvažte bez partnera. Udělejte si čas a jeden den se vypravte do banky, která vám hypoteční úvěr poskytla. Vysvětlete jim situaci a sdělte možnosti, nad kterými přemýšlíte. Nadiktujete-li svůj a manželův věk, příjem každého z vás, vyživovací povinnosti k dětem a další údaje, které si banka vyžádá. I když budou údaje jen přibližné (například ještě nemusíte vědět, kdo bude mít děti ve své péči, a jak vysoká vyživovací povinnost bude druhému manželovi stanovena), banka vás alespoň obecně informuje, na jakou domluvu je v budoucnu ochotna přistoupit a kudy cesta určitě nevede. A teprve teď je ta správná doba obrátit se na manžela - případně již ex-manžela - a hledat společné řešení.

Krok 2

Načasování

Hypotéku na společném bydlení můžete řešit před rozvodem, v jeho průběhu i po něm. Z pohledu práva nikdy není pozdě a nikdy není brzy. Dokonce i tehdy, uplynula-li tříletá doba od rozvodu a nemovitost se ze zákona stala podílovým spoluvlastnictvím vás obou (tj. každý máte na domě 50% podíl), se můžete obrátit na banku. Pouze si dejte pozor na to, že závazky nabyté za trvání manželství zavazují vás oba – tj. neberte si půjčku na vyplacení druhého manžela ještě před rozvodem, ale až po právní moci rozsudku, jímž se manželství rozvádí. Jinak by se taky mohlo stát, že vyřešíte jeden úvěr a budete muset řešit druhý. Stejně tak má-li se jeden z manželů vyvázat z placení hypotéky, banka bude požadovat pravomocný rozsudek soudu, jímž bylo manželství rozvedeno. Z ekonomického hlediska se vždy informujte v bance, kdy je pro vás nejvýhodnější doba hypotéku ukončit.

Krok 3

Možnosti SPLACENÍ HYPOTÉKY PŘĚDČASNĚ

Předčasné splacení hypotéky je problémové v tom, že manželé zpravidla nemají hotové peníze potřebné pro doplacení hypotéky. Je ale možné, že už vám zbývá doplatit jen relativně malá suma, případně máte jinou nemovitost, kterou kvůli rozvodu prodáváte (chalupu) a kterou můžete hypotéku financovat. Je-li hypotéka splacená, hledáte řešení jen s manželem, nikoli se třetím subjektem – bankou.

BYDLENÍ ZATÍŽENÉ HYPOTÉKOU SE PRODÁ

Prodat nemovitost zatíženou hypotékou je lákavé z toho důvodu, že nepotřebujete investovat další peníze. Souhlasí-li banka, teoreticky vám nic nebrání. A dokonce ani není nutné, aby kupec platil hotově, sám může čerpat hypotéku. Největší nevýhoda je v tom, že musíte najít vhodného kupce, což může být otázka několika měsíců, ale klidně i delšího období. Je-li navíc na hypotéce splacena jen relativně malá suma, většinu peněz spolkne banka. Vydělí-li se zbylá částka dvěma, může to být pár desítek tisíc, což se vám nebo vašemu ex-protějšku nemusí líbit. Prodáváte-li nemovitost přes realitní kancelář a bere-li si kupující úvěr, mohou vás čekat velmi zdlouhavá jednání a pestré situace – do hry vstupuje krom vás, manžela a vaší banky i kupec (mnohdy se svým partnerem), druhá banka a realitní kancelář. A každý bude hájit svůj nejlepší zájem.

HYPOTÉKU PŘEVEZME JEDEN Z MANŽELŮ

V tomto případě, který se ze začátku může jevit jako logický, existuje několik „ale“.

i) Banka měla dlužníky dva a nyní by jí měl být zavázán jen jediný. Předtím než přistoupí na tuto možnost, důkladně prověří bonitu (schopnost splácet) manžela. Nebude-li jeho příjem dostačující (případně nevyhoví podmínkám jinak, např. věkem), banka souhlasit nebude. Tato situace se dá obejít tím, že si k sobě manžel PŘIBERE DALŠÍ OSOBU – např. jednoho z rodičů nebo sourozence.

ii) I když banka s tímto postupem vysloví souhlas, manžel musí nejen splácet hypotéku sám, tj. bez součinnosti druhého manžela, ale navíc by měl druhého manžela vyplatit. A to je pro jednoho člověka finančně velmi náročné. Věta „Dostanu do haléře polovinu toho, co jsme do splátek vložili“ je častá, ale zavádějící. V případě hypotéky splácíte předně úroky. Může se např. stát, že po několika letech splácení je na úrocích splaceno 500.000,- Kč a na jistině jen 200.000,-Kč. V takovém případě má manžel, který si dům nechává i s hypotékou, vyplatit druhému manželovi 100.000,- Kč (1/2 z 200.000,- Kč), nikoli 350.000,- Kč (1/2 z 700.000,- Kč). Ale záleží na vzájemné domluvě vás dvou.

BYDLENÍ SE PRONAJME

Máte-li možnost bydlet jinde (např. u rodičů, u bratra, u nového přítele), můžete dům či byt pronajmout a peníze utržené z nájmu použít ke splátkám hypotéky. Toto řešení ale není právě ideální. Z pronájmu vám plynou nejen práva (peníze), ale i mnoho povinnosti (investice, daně, pravidelná komunikace s nájemcem, se správcem, se sousedy). Navíc máte nemovitost pořád napůl s bývalým manželem. Mohlo by dojít i k natolik absurdní situaci, že by váš bývalý manžel zemřel a jeho část by zdědila jeho nová manželka.

Krok 4

Ptejte se banky

Ať už se rozhodnete jakkoliv, téměř vždy potřebujete souhlas banky. Vaše vzájemná domluva např. o tom, že veškeré závazky z hypotéky přebírá manželka, není pro banku závazná. A to ani tehdy, je-li dohoda schválena soudem! (Dohoda o vypořádání společného jmění však platí mezi manžely, tj. bude-li po vás banka něco požadovat, ač hypotéku smluvně převzal druhý manžel, můžete po něm vymáhat náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení – je to však běh na dlouhou trať a své peníze už nemusíte nikdy vidět). Nevysloví-li banka souhlas, stále jste vůči ní solidárně zavázáni oba dva, i když už nejste manželé.

Krok 5

Rada na závěr

Soudci občas připomínají rozvádějícím se manželům, kteří se neumí shodnout na majetkovém vypořádání, že rozvod není byznys a že na něm většina lidí nezbohatne. A mají pravdu. Zprostit se hypotéky mnohdy bývá „jen“ možnost začít od nuly. Na druhou stranu by mnoho zadlužených lidí dalo téměř cokoliv za to, aby mohli začít od nuly – a takových lidí není málo.

Hypotéka je dvoustranný právní úkon mezi bankou (nebo jiným věřitelem) a dlužníkem (v našem případě manžely), přičemž v drtivé většině případů slouží k úhradě kupní ceny za byt či dům, případně k financování stavby. Poskytnutí hypotečního úvěru je „vykoupeno“ zástavním právem banky k nemovitosti. Přestanou-li manželé hypotéku splácet, je banka oprávněna nemovitost prodat v dražbě a uspokojit se z výtěžku. Zástavou je zajištěno nejen splacení jistiny, ale i úroků, které bývají statisícové.

Banka není vlastníkem nemovitosti. Plníte-li smluvní podmínky, banka vám nemůže nemovitost vzít, převést na někoho jiného či snad jinak rozhodovat o jejím osudu.

Jako vlastníci jste uvedeni i v Katastru nemovitostí. U nemovitosti je ale uvedeno, která banka a na základě jaké smlouvy k ní má zástavní právo, čímž je chráněn kupec, respektive jakákoliv třetí osoba.

Manželé mají nemovitost ve společném jmění manželů, avšak při jakékoli dispozici s bytem či domem (darování, prodej nebo i pronájem či demolice) jsou omezeni právy banky a předem si musí vyžádat její písemný souhlas.

Nevíte si rady? Použijte hypoteční kalkulačku.

Článek se nevztahuje na situaci, kdy úvěr není ve společném jmění manželů (např. hypotéku na bydlení si vzal jen jeden z vás ještě před svatbou, zúžili jste společné jmění manželů atd.)


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-resit-hypoteku-po-rozvodu-rady.html