jaktak.cz

Jak napsat strukturovaný životopis

Složitost: Mírný
Potřebný čas: 10 až 30 minut

Životopis je první nezbytným dokumentem při hledání pracovního místa. Zaměstnavatel si díky němu o vás udělá prvotní představu a rozhodne se, zda vás pozve na pohovor. V tomto návodu tedy naleznete jednoduché kroky, jak napsat stručný životopis, který zaujme.

Krok 1

Osobní a kontaktní údaje: - jméno, příjmení, tituly, datum narození (popř. rodné číslo) - adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa - rodinný stav (počet dětí), číslo telefonu či mobilu, emailová adresa.

Krok 2

Vzdělání: - školy se píší v pořadí od nejvyššího k nižším (základní škola se neuvádí, jelikož se předpokládá, že ji absolvovali všichni), u jednotlivých škol a vzdělávacích zařízení se uvádí název a adresa včetně časového úseku, kdy jste školu navštěvovali. Dále můžete uvést zkoušky, kurzy, certifikáty, rekvalifikace.

Krok 3

Praxe - předchozí zaměstnání: - řadí se chronologicky - tedy od posledního pracovního místa k prvnímu - uvádí se přesné jméno předchozího zaměstnavatele, pracovní zařazení, funkce (titul) a pracovní náplň - možné je též uvést kontakt na referenční osobu, u které potencionální zaměstnavatel získá doplňující informace.

Krok 4

Cizí jazyky: Uvádějte aktivní i pasivní znalost, certifikáty, zkoušky.

Krok 5

Řidičské oprávnění: Často je v inzerátech uváděno, že řidičské oprávnění B je výhodou pro potencionálního zaměstnance.

Krok 6

Práce na PC: Konkrétně charakterizujte své počítačové znalosti - znalost programů, popř. dosažené zkoušky, školení a certifikáty.

Krok 7

Ostatní schopnosti a dovednosti: Zde popiště své schopnosti, které by mohly být pro budoucího zaměstnavatele zajímavé. například komunikace, práce v týmu, schopnost řídit skupinu lidí, prganizační schopnosti, apod.

Krok 8

Přílohy: K životopisu můžete přiložit kopie zkoušek, certifikátů, vysvědčení, atd.

Krok 9

Strukturovaný životopis by měl být zakončen datem vyhotovení a vlastnoručním podpisem (pokud je životopis zasílán emailem, stačí místo podpisu uvést pouze jméno a příjmení).

Ve strukturovaném životopisu dodržujte stručnost a logičnost. Nepíšeme tedy celé věty, ale pouze hesla. Nezapomínejte vyzdvihnout podstatné věci pro daného zaměstnavatele.

Samozřejmostí je, že životopis musí být pravdivý.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-napsat-strukturovany-zivotopis.html