jaktak.cz

Jak zacházet s nepotřebnými léky | rady

Složitost: Lehké
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak zacházet s nepotřebnými léky | rady. Co s léky, které nespotřebujeme, anebo co dělat s prošlými léky? Podle výzkumů se jich neadekvátně zbavuje značné procento lidí. Tito lidé si přitom neuvědomují, že tak ohrožují nejen další lidi, ale také i životní prostředí, protože léčebné preparáty jsou vlastně nebezpečným odpadem.

Co je potřeba

krabici
lékárnu
vědomosti
lednici

Krok 1

Léky dostanete, nebo si je koupíte, s cílem řešení nějakého zdravotního problému. Některé léky je ostatně dobré mít doma vždy po ruce, pro případ nečekaných událostí, jsou součástí vaší domácí lékárničky. Co však udělat s léky, které už nepotřebujete? Rozhodně je nevyhazujte do koše, ani je nesplachujte do záchodu. Je to nebezpečný materiál. Při zacházení s léky se vždy řiďte příbalovým letákem!

Krok 2

Pokud je na letáku napsáno, že po otevření je nutno lék spotřebovat anebo zlikvidovat do určitého data, je zapotřebí se tak k léku zachovat. Když se tyto léky stanou nepotřebnými, odneste je do lékárny.

Krok 3

V případě, že se jedná o léky předepisované opakovaně anebo jsou součástí léčby chronických onemocnění, uložte je do domácí lékárny, případně do lednice (pokud tomu tak předpis na letáku vyžaduje).

Krok 4

Kontrolujte svou domácí lékárnu! Hlídejte data spotřeby (exspiraci) a v případě prošlé exspirace lék z lékárny okamžitě vyřaďte. Vyřazené léky opětně odneste do lékárny, která je pošle specializované firmě na likvidaci léčiv. Tyto firmy pak takováto léčiva zničí přesně podle zdravotních předpisů, předpisů o zdravotním prostředí, podle zákonů České republiky a nařízení EU.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-zachazet-s-nepotrebnymi-leky-rady.html