jaktak.cz

Jak zrušit trvalý pobyt

Složitost: Lehké
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Zrušení trvalého pobytu krok za krokem. Místo trvalého pobytu je místo, které si občan České republiky zvolil např. v místě, kde má rodinu, práci, kde bydlí. Trvalý pobyt přitom může mít nahlášen pouze v nemovitosti, která je způsobilá k bydlení, a každý občan může mít pouze jednu adresu trvalého pobytu, přičemž ta se nemusí shodovat s místem jeho skutečného pobytu. Pokud chcete pomoci třeba svému kamarádovi a dovolit mu, aby si nahlásil trvalý pobyt do vašeho bytu či domu, vždy toto rozhodnutí řádně zvažte. Trvalý pobyt má sice jen evidenční charakter, a to zejména pro potřeby státu, ale tento údaj je např. důležitý také pro exekutory. A to může být kámen úrazu.

Krok 1

Pokud chcete někomu zrušit pobyt ve vaší nemovitosti například právě ze strachu z neoprávněné exekuce, musíte na místně příslušný obecní nebo městský úřad podle místa rušeného trvalého pobytu podat žádost o zrušení údaje trvalého pobytu této osobě.

Krok 2

Tato žádost o zrušení trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel musí obsahovat identifikaci žadatele (jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu), identifikaci osoby, které se má zrušit trvalý pobyt (tedy odhlašované osoby), vymezení vztahu žadatele k odhlašované osobě a důvod k podání žádosti o zrušení trvalého pobytu.

Krok 3

Žádost o zrušení trvalého pobytu nemůže nikdy podat člověk sám na sebe, ale musí ji podat oprávněná osoba, kterou je nájemce nebo vlastník nemovitosti, kde má dotčená osoba hlášené trvalé bydliště.

Krok 4

Zároveň musíte při podání žádosti o zrušení trvalého pobytu doložit příslušnými dokumenty fakt, že jste oprávněnou osobou – např. výpisem z katastru nemovitostí, originálem nebo ověřenou kopií kupní nebo nájemní smlouvy apod. Dále dokládáte, že osoba již nemá právo k objektu, jehož adresa je uvedena jako adresa trvalého pobytu, k čemuž poslouží třeba originál nebo ověřená kopie kupní smlouvy nebo výpovědi nájemní smlouvy apod. V poslední řadě je potřeba dokázat, že tato osoba již danou nemovitost neužívá, k čemuž je nejvhodnější navrhnout svědka z řad spolubydlících či sousedů.

Krok 5

O zrušení trvalého pobytu příslušný úřad rozhodne do 30 dnů (v případě, kdy je nutné např. místní šetření do 60 dnů) od podání návrhu. Za podání žádosti o zrušení trvalého pobytu není třeba zaplatit žádný správní poplatek.

Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-zrusit-trvaly-pobyt.html