jaktak.cz

Jak zrušit povinné ručení

Nejčastějšími důvody, proč se majitelé automobilů rozhodnou ke zrušení povinného ručení, je prodej vozidla nebo obyčejná změna pojišťovny za jinou. Povinné ručení je vždy potřeba zrušit prostřednictvím výpovědi. Výpověď povinného ručení je třeba podat pojišťovně osobně včetně dokladů, nebo doporučeně zaslat poštou. Jaké možné výpovědi povinného ručení se nabízí? Sepsali jsme 10 variant.

Krok 1

Vypovězení pojistné smlouvy ke konci pojistného období V tomto případě můžete podat výpověď povinného ručení bez udání důvodu. Samotnou výpověď ruční je ovšem nutné podat písemně už 6 týdnů před koncem pojistného období.

Krok 2

Zrušení povinného ručení z důvodu změny vlastníka vozu Pokud už vůz z nějakého důvodu nebudete vlastnit, je zapotřebí, abyste takovou změnu nahlásili bezprostředně poté, co vůz prodáte nebo darujete. Pojištění zaniká dnem oznámení, ovšem při prodeji se automaticky nepřevádí na nového vlastníka.

Krok 3

Vypovězení povinného ručení do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy Jedná se o možnost vypovězení pojištění, která dovoluje pojištěnci ukončit řádně platnost pojištění. Nejčastěji je z důvodu, když se rozhodnete o změnu poskytovatele nebo změnu vozidla. Samotná výpověď se podává do dvou měsíců od uzavření smlouvy.

Krok 4

Ukončení povinného ručení z důvodu neplacení pojistného Pokud nezaplatíte pojistné, po jednom měsíci od první upomínky vaše pojištění zaniká. Dlužná částka pojišťovně ovšem nezaniká, takže ji pořád budete dlužit peníze.

Krok 5

Vznik pojistné události Pokud do tří měsíců od oznámení o vzniku pojistné události podáte výpověď, vaše pojištění zanikne do měsíce od doručení výpovědi.

Krok 6

Zánik ovinného ručení dohodou Pokud pojišťovně navrhnete ukončení smlouvy dohodou a ona na to přistoupí, dojde k ukončení. Ne vždy s tím pojišťovna může souhlasit.

Krok 7

Likvidace nebo vyřazení vozidla Pokud se vozidla zbavíte a bude vyřazeno z evidence na dopravním inspektorátu, musíte na pojišťovně podat žádost o ukončení smlouvy povinného ručení, společně s dokladem o vyřazení vozidla.

Krok 8

Zrušení povinného ručení při odcizení vozidla Pokud vám vůz odcizí, musíte podat žádost o ukončení pojistné smlouvy a také přiložený protokol o odcizení vozidla od Policie ČR.

Krok 9

Zrušení povinného ručení při on-line sjednání Pokud jste uzavřeli smlouvu o povinném ručení přes internet, do 30 dnů od sjednání povinného ručení online můžete zrušit povinné ručení bez udání důvodu. Je třeba pojišťovnu písemně informovat.

Krok 10

Změna pojistného Pokud se vám nebudou líbit nové podmínky pojistného, které pojišťovna zavádí, můžete do jednoho měsíce vyjádřit nesouhlas a od smlouvy odstoupit.

Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-zrusit-povinne-ruceni.html