jaktak.cz

Jak reklamovat zájezd | rady

Složitost: Mírný
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak reklamovat zájezd | rady. Zájezd do zahraničí, pobyt u moře, na horách nebo v lázních nedopadl podle vašich představ? Objevili jste během vašeho pobytu závady, které měly nepříznivý dopad na vaši dovolenou? Zakoupený zájezd můžete reklamovat jako kteroukoli jinou službu nebo jakýkoli jiný nákup. Čtěte, jak při reklamaci zájezdu postupovat. Návod poslouží jako vzor reklamace.

Krok 1

1. Podle smlouvy si zjistěte, co jste skutečně měli dostat apod., případně když to nebylo možné zajistit, jaké důvody jsou pro CK omluvitelné (přírodní katastrofy, válka apod.).

2. Sepsání reklamace je nutná věc a měla by obsahovat:

a) adresu cestovní kanceláře

b) datum reklamace

c) oslovení

d) text s vylíčením reklamované události nebo neuskutečněné služby

e) jaké si představujete odškodnění (vrácení peněz nebo části, jiný zájezd apod.)

f) podpis strojový i ruční

g) vaše adresa, popřípadě další určující údaje, třeba datum narození

3. Reklamace by měla následovat do tří měsíců (90 dní) po skončení zájezdu, jinak se jí již nelze dovolat ani u soudu.

4. Smlouvu napíšete dvakrát, originál pošlete buď poštou doporučeně, nebo ho dodejte osobně do kanceláře CK s tím, že si na kopii necháte potvrdit příjem.

5. Reklamovat lze:

a) dřívější ukončení zájezdu vinou CK, pokud není uvedeno ve smlouvě

b) poskytované služby

c) pořádané a zaplacené zájezdy

d) ubytování (horší kvality než bylo ve smlouvě)

e) jiná doprava než byla ve smlouvě

f) stravování

g) cena vyšší než smluvní, platby přímo při zájezdu mimo smlouvu

h) jiné důvody

6. CK vám musí do 30 dnů odpovědět. Jestli nebudete spokojeni s navrženým řešením, obraťte se na soud a informujte Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-reklamovat-zajezd-rady.html