jaktak.cz

Jak zajistit okapy a klempířské prvky domu | rady

Složitost: Mírný
Cena: Více než 20000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak zajistit okapy a klempířské prvky domu | rady. Kovové prvky na domu, ostatně jako celý dům a vše na něm, jsou vystaveny nepříznivým vlivům povětrnosti, které by při malé či žádné péči za několik let přestaly plnit svou funkci. Ovšem náročnou péči můžeme snížit prevenci již při stavbě vhodným výběrem a kvalitní instalací.

Co je potřeba

vlastní dům
okapy, svody atd. (viz projekt)
pásmo
nůžky na plech
kladivo, gumová palička
kleště
ohýbačku na háky
vodováhu
vrtačku
lešení či žebřík

Krok 1

1. Asi nejčastěji použitým kovovým výrobkem na domě jsou okapy a svody dešťové vody. Různé kovy jsou samozřejmě jinak odolné vůči počasí, můžeme určitě zvolit plast, měď, hliník či titan, zinek či poplastovaný materiál. Ovšem jejich cena, a také u některých bezpečnost proti nenechavcům, většinou brání je použít. Proto se používá nejčastěji klasická pozinkovaná ocel.

2. Zinek je sice dobrá ochrana kovu, ale již od druhého roku je potřeba tyto materiály pravidelně, nejlépe s roční periodicitou, natírat, a také čistit od různých nánosů. Na druhou stranu je také potřeba citlivě okapy montovat, protože každý škrábanec je nutno brát jako otevřenou ránu.

3. Bezúdržbové okapy z mědi jsou asi třikrát dražší než ocelové pozinkované. Měď časem mění odstín do modrozelena, který je příjemný pro oko, dokonce harmonizuje se stavbou domu. Odhadem se počítá, že návratnost proti pozinku je deset let.

4. Nevýhodou mědi je nejen měděnka, ale také že může časem vlivem různých exhalací zčernat. Proto jsou vhodnou náhradní variantou okapy z titan-zinku, které nerezaví měděnkou, ale jsou proti mědi i lacinější. Vadou kovových okapů je, že po deformaci jsou dále nepoužitelné.

5. Okapy poplastované a plastové jsou velmi praktickým řešením. Dodávají se ale jako skládací systém, kdy žlaby spojujeme speciálními spojkami, které jsou opatřené gumovým těsněním. Výrobci však přikládají důkladné návody k montáži a mnoho různých doplňků, které mohou sloužit třeba i k důmyslnému zalévání zahrady. Cena plastových žlabu se navyšuje o různé spojky, háky a doplňky. Proto se často dosáhne obdobné ceny jako u okapů z ušlechtilých materiálů. Montáž systému je jednoduchá, díly se do sebe zasouvají, případně se zajistí zaklapnutím.

6. Pokud jste přesto příznivci pozinku, máme pro vás informaci, že lze zakoupit speciální nátěrovou bezbarvou hmotu, která obsahující kyselinu fosforečnou. Tou povrch materiálu vyleptá a k oxidaci dojde ihned. Ochrannou barvu můžeme proto natírat už po dvou dnech. Můžeme počkat půl roku, ale musíme dát pozor na to, aby se v okapech nedrželo listí a další odpad. To by společně začalo hnít, a tak vinou vlhkosti se mohou objevit v okapech díry.

7. Ale nezoufejte, jako ochrana pozinku je český Luxol. Ten se dokonce vyrábí v ekologické podobě bez PCB. Doporučuje se natřít okap třemi vrstvami, nebude se loupat a dokonce bude odpuzovat vodu.

8. Všeobecně při montáži okapů, ať jsou z jakéhokoliv materiálu, je třeba vyměřit háky, směr spádů (minimálně 3 mm na metr délky).

a) V horských oblastech doporučujeme upevnit žlaby tak, aby přes ně mohl sjíždět ze střech sníh.

b) Žlabové háky ohýbáme podle sklonu střechy tak, aby byl zadní okraj žlabu o 10 mm výše než přední kvůli zatékání vody na zdi domu.

c) Montáž prvního okrajového žlabového háku začínáme v nejvyšším bodě.

d) Háky položíme vedle sebe, místa ohnutí ostatních žlabových háků označíme pomocí čáry.

e) Napneme šňůru a pomocí vodováhy zkontrolujeme spád, odstup háků je nejvýše 90 cm. Žlabový hák nesmíme umístit v místě spojení jednotlivých žlabů.

f) Žlabové kotlíky se umisťují podle poloh svodových rour, nakreslíme místo výřezu.

g) Vyvrtáme díru pro vystřihnutí odtokového otvoru ve žlabu, otvor vystřihneme.

h) Kleštěmi vytvarujeme okraj otvoru ve směru odtoku.

ch) Při montáži tvarovek začneme připevněním čela žlabu, těsnění musí dosednout na vnější stranu žlabu a nesmí se zkroutit.

i) Pak zavěsíme kotlík zasunutím do přední návalky žlabu a připevníme ho ohnutím zadní části. j) Namontujeme svodové roury a oblouky.

9. Klempířských prvků může být na domě mnoho, buď ozdobných, nebo užitkových. K těm patří například protisněhové háky, mřížové sněholamy s držáky, hromosvodové hřebenáče, komínové lávky, větrací mřížky, dále různé držáky antén, jistě najdeme i další. Většinou jsou tyto díly kovové pozinkované, protože je nutné pravidelně ošetřovat ochrannými nátěry.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-zajistit-okapy-klempirske-prvky-domu-rady.html