jaktak.cz

Jak v rodinném domě nanést omítku a štuky | rady

Složitost: Mírný
Cena: Více než 20000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak v rodinném domě nanést omítku a štuky | rady. Omítka je vrchní krycí vrstva, která pokrývá zdivo zvnějšku i uvnitř rodinného domu. Nanáší se hlavně na cihlové zdi, stěny a stropy. Pro nanášení vnitřní omítky a štuku platí několik zásad i rad

Krok 1

1. Vnitřní omítky by měly být prováděny nejdříve dva měsíce po vyzdění stavby, když je zdící malta dostatečně vyzrálá a vlhkost zdiva nepřekračuje stanovenou mez danou ČSN 73 2310. Pokud budete chtít omítat v zimě, nesmí teplota okolí a omítaného povrchu během omítání a zrání omítky poklesnout.

2. U vnitřní omítky jde většinou o několik vrstev. Vyplatí se přímo na zeď nanést cementový postřik. Pokud je součástí stěny nějaká konstrukce, na které omítka nedrží, zakrývá se pletivem, na kterém postřik drží.

3. Na cementový postřik se pak nanáší vrstva jádrové omítky, která může mít tloušťku i několika centimetrů pro dokonalé vyrovnání povrchu.

4. Vrchní vrstvou vnitřních omítek je pak štuk, kterým se povrch stěn a stropů dokonale vyhladí. Pokud budete stěny obkládat keramickými obkladačkami, štukování není potřeba, naopak je pro lepší přilnavost lepidla na obkladačky výhodnější drsnější povrch stěny.

5. Pro omítání stropu si připravte lešení v potřebné výši. Ideální výška se určí tak, že se postavíte na lešení, na hlavu dáte zaťatou pěst, která by se měla dotýkat stropu.

6. Aby vám malta při omítání nepadala, měla by být spíše řídká.

7. Z praxe je známo, že strop se nejlépe omítá s klasickou maltou namíchanou z písku, vápna a cementu přímo na místě. Je o něco těžší než pytlovaná malta, a proto je výhodou, že na strop dopadá s větší razancí a lépe se připleskne.

8. Nanášení hrubé omítky se aplikuje tak, že nejprve se omítnou svislé pruhy, které se pak zarovnají pomocí latě. Následně se omítne celá stěna a opět se srovná podle latě.

9. Před nanášením štuku je nutné nechat zrát hrubou omítku alespoň dva týdny.

10. Vlastní nanášení štuku se provádí ocelovým hladítkem v tloušťce zhruba 1 až 2 mm. Konečná úprava stěny nebo stropu se pak provede po dostatečném zavadnutí hmoty plstěným nebo molitanovým hladítkem.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-v-rodinnem-dome-nanest-omitku-stuky-rady.html