jaktak.cz

Jak učit předškolní dítě grafomotoriku

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Je zřejmé, že děti rády kreslí. Kresbou dovedou vyjádřit svoje pocity, nálady, vztah ke kamarádům, k okolnímu světu. Proto je také jejich kresba předmětem k psychologickým rozborům. Dětské kreslení je nádherné, když má obsahovou hodnotu. Vhodnou motivací při kreslení s dětmi se snadno a nenucenou formou přeneseme do oblasti grafomotoriky, tedy přípravy na psaní. I vy rodiče, aniž byste museli být pedagogové, můžete s dětmi procvičovat základy grafomotoriky.

Krok 1

Návyk držení tužky Správné držení tužky je dost podstatné. Musí to být držení, uvolněné, ne křečovité, prostě pohodlné, aby dítě získalo správný návyk, který zůstává již trvalý. Když se to naučí špatně, obtížně se to bude odnaučovat. Držení tužky by se dítě mělo učit pomocí napodobovacího reflexu. Jednoduše vezměte tužku nebo pastelku do ruky, dejte si záležet, aby jste ji opravdu správně uchopili : "Podívej se, jak držím tužku já (jak ji drží sestřička, bratr a podobně)". Důležitý je také sklon tužky. Za předpokladu, že dítě sedí správně, tak tužka by měla směřovat někam za rameno.Tlak na tužku by měl být přiměřený, dítě by nemělo křečovitě na tužku tlačit a "rýt do papíru". Můžeme to vyzkoušet tím, že při psaní chceme dítěti z ruky tužku nebo pastelku vytáhnout. Pokud to nejde, tak na tužku příliš tlačí.

Krok 2

Jaké je vhodné psací náčiní pro dítě? Když dítě nedokáže tužku udržet v prstech a stále mu vyhovuje dlaňový úchop, nabídneme mu pastelky, fixy nebo štětec, které může držet v dlani. Ty mohou být vhodnou přípravou pro grafický projev do dalšího období. Po čtvrtém roce života dítěte by mělo spontánně uchopovat psací nebo kreslicí náčiní do prstů. V této fázi vývojové úrovně nabídněte dítěti trojhranné pastelky nejlépe s měkkou tuhou, právě tak trojhranné fixy nebo štětce.

Krok 3

Vyhraněná dominance ruky Může se stát, že vaše dítě střídá pravou a levou ruku při kreslení, je mu to zatím jedno, kterou ruku používá. Pokud se jedná o předškoláka, bude nanejvýš nutné, aby před nástupem do školy bylo dítě již rozhodnuto, kterou rukou bude psát. A to z toho důvodu, že ruka by měla být dostatečně připravená. a procvičená.

Krok 4

Uvolnění zápěstí V záležitosti přípravy na psaní procvičujeme s dětmi kruh - vineme klubíčko, nebo kreslíme šneka. Tady jde zejména o uvolnění zápěstí, zkoušíme na obě strany, zleva doprava a opačně. Zpočátku dítěti ruku vedeme, pak to musí zkoušet samo. Malou obdobou je ovál - švestka - tady sledujeme nácvik písmen a, o. Procvičujeme s dětmi obloučky, osmičky, čáry, rovné čáry, vlnky, smyčky, vlny ve vodě, kopečky, kličky a podobně.

Krok 5

Příručky na rozvoj grafomotoriky Pracovní listy nebo různé hry v časopisech, obtahování, dokreslování nebo přímo příručky na rozvoj grafomotoriky dobře poslouží k tomu, abyste s dětmi mohli sami procvičovat grafomotoriku. Dítě by mělo mít postupně dobře rozvinutou motoriku paže, aby bylo připravené na psaní ve škole. Přispěje k tomu i volné kreslení dětí, a je potřeba, aby rodiče dbali na správné držení psacího nebo kreslicího náčiní dítěte.

Krok 6

Co by mělo předškolní dítě umět nakreslit Postava člověka by měla mít správné proporce, po hlavě by měl následovat trup, měla by mít horní a dolní končetiny a měla by obsahovat bohatost detailů (prsty končetin, obličej, detaily oblečení, obuv a podobně). Postava by také měla mít správné proporce. Dítě by mělo umět nakreslit jedno-tažný tvar, například čtverec, kosočtverec. Děti kreslí rády domeček, tam by se měl objevit komín a kouř, to je tvar smyček, které jsou obtížné na prostorovou orientaci.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-ucit-predskolni-dite-grafomotoriku.html