jaktak.cz

Jak vybrat přípravný kurz na vysokou školu | tipy

Složitost: Mírný
Cena: 5001 - 20000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak vybrat přípravný kurz na vysokou školu | tipy. Český trh je doslova přesycen nabídkou přípravných kurzů na vysoké školy. Vybrat si ten nejvýhodnější není proto jednoduché. Přípravné kurzy mohou uchazečům o vysokoškolské studium zvýšit šance na přijetí, ale rozhodně nejsou nejlevnější. Vybírejte podle následujícího návodu, ušetříte a nic víc už vás nepřekvapí.

Krok 1

Prozkoumejte požadavky na přijímací zkoušky

Prvním předpokladem pro správný výběr přípravného kurzu na vysokou školu je prozkoumání požadavků na přijímací zkoušky. Navštivte webové stránky školy a zjistěte si maximum informací o přijímacích zkouškách. Některé vysoké školy vypisují vlastní přijímací testy, jiné využívají soukromých služeb třetích stran. U přijímacích zkoušek se tak můžete často setkat s testem SCIO. Škola či fakulta vám doporučí, z jakých zdrojů máte čerpat, a co byste si měli nastudovat. Dejte přednost kurzům, které jsou specializované na konkrétní test. V případě, že volíte kurz, který shrnuje více oblastí a testů, dbejte, aby jeho obsah byl v souladu s tím, co k přijímačkám opravdu potřebujete.

Krok 2

Školu, nebo agenturu?

Dřív než navštívíte speciální agenturu, která se zabývá přípravou studentů na vysokou školu, zjistěte si, zda přípravný kurz nenabízí uchazečům o studium samotná škola. Takové kurzy pořádá například Karlova univerzita i Univerzita Palackého v Olomouci. Mohou to být dlouhodobé kurzy v řádech měsíců i kurzy krátkodobé - třeba jen na jeden či dva víkendy. Ceny jsou oproti agenturám přívětivější. Navíc výukové hodiny probíhají obvykle na škole, kde budete skládat přijímací zkoušku. Máte tak šanci poznat prostředí školy i samotné učitele, se kterými se budete setkávat i po přijetí ke studiu. Agenturní přípravné kurzy (mezi nejrozšířenější patří Tutor nebo Sokrates) slibují až 95% úspěšnost přijetí ke studiu na vysokou školu, za studium ale zaplatíte podstatně více. Kurz od října do března následujícího roku vás vyjde zhruba na 25 tisíc korun, navíc máte na výběr studovat v několika městech po celé České republice.

Krok 3

Na co se při výběru přípravného kurzu zaměřit

Rozsah kurzu: Nespoléhejte na to, že dlouhodobý kurz vám přinese víc užitku než ten krátkodobý. Návštěva dlouhodobého kurzu má smysl v případě, kdy se připravujete na oborové přijímací zkoušky v humanitních oborech, jako je psychologie. K přípravě testů OSP raději volte krátkodobé kurzy s rozsahem do 30 výukových hodin. Bohatě vám totiž postačí a vy ušetříte. Učební pomůcky, literatura: Zatímco jedna agentura vám ke studiu nabídne zdarma literaturu či jiné učební pomůcky, jiná požaduje, abyste si všechno dokoupili zvlášť. Kurz se vám tak může hodně prodražit. Nabídka testů: Neváhejte se pracovníků agentury zeptat, zda vám během studia budou nabídnuty ukázkové testy z předešlých přijímacích zkoušek. Samotné vysoké školy uchazečům o studium doporučují, aby si testy z minulých let sami odzkoušeli. Uděláte si obrázek o tom, jak takový test vůbec vypadá. Nudný výklad, nebo praktická cvičení? Kvalitu přípravných kurzů si ověřte u svých straších kamarádů a známých, kteří kurz absolvovali. Můžete nakonec zjistit, že v jedné agentuře se studenti dočkají nezáživného výkladu, v té druhé praktických cvičení. Rozhodující je i samotný přístup lektorů.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-vybrat-pripravny-kurz-na-vysokou-skolu-tipy.html