jaktak.cz

Jak se dostat na medicínu | rady

Složitost: Složité
Cena: 1 - 1000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak se dostat na medicínu | rady. Nejeden z nás si jistě vzpomene na filmovou sérii "Básníků". Medicína - to je ušlechtilá práce, mezi lidmi už od pravěku velice vážená. Studium lékařství však prváky mnohdy překvapí. Obvykle nečekají tolik teorie. Úspěšnost uchazečů u přijímaček je zhruba od 18 do 26 procent. Šance tedy pro vás poměrně vysoké. Krok za krokem k přijetí ke studiu...

Krok 1

Příprava na přijímací zkoušky - Všeobecné lékařství

Studium medicíny i samotná praxe jsou pro člověka velice náročné záležitosti. Nejinak tomu je už u samotné přípravy k přijímačkám na vysokou školu. Nároky jsou vysoké a uspět mohou pouze ti, kteří projeví skutečný zájem o studium a budou se řádně připravovat. U přijímacích zkoušek vás neminou otázky z nejméně populárních předmětů na střední škole - fyziky a chemie. Záchranou a příjemným odlehčením se pro uchazeče o studium všeobecného lékařství jistě stane biologie, která k medicíně neodmyslitelně patří. Kromě intenzivního studia už na střední škole se doporučuje si pořídit jednu z publikací s otázkami, které se v přijímacích testech objevují. Tyto publikace obsahují testové otázky z chemie, fyziky a biologie, které jsou součástí přijímacích testů na lékařských, farmaceutických, přírodovědných a veterinárních fakultách. Testy mají především formu procvičovacích otázek z úvodu do oboru pro studenty, kteří si chtějí procvičit již získané vědomosti, nebo získat přehled o možnostech zlepšení. Během své přípravy se rozhodně obraťte na své kantory na střední škole, kteří vám pomůžou s přípravou a připraví k přijímacím zkouškám.

Krok 2

Výběr vysoké školy

Kde studovat medicínu a podobné obory? Naštěstí naše nejprestižnější vysoká škola - Karlova univerzita - má 1. lékařskou, 2. lékařskou a 3. lékařskou fakultu - studovat můžete na jedné z nich. Tím ale nabídka pro uchazeče o vysokoškolské studium rozhodně nekončí. Studovat můžete například také na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nebo na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Na školách přednášejí přední čeští odborníci a všechny mají poměrně vysokou úroveň a uznání i v zahraničí. Častokrát můžeme během roku v televizních novinách vidět reportáže z významných lékařských objevů právě na těchto školách. Podle čeho se tedy při výběru vysoké školy řídit? Rozhodně se doporučuje navštívit Dny otevřených dveří a školu i její kantory blíže poznat. Budete tak mít jedinečnou příležitost sami porovnávat. Nehleďte na náročnost studia a nehledejte školu, kde budete mít méně učení. Medicína je o intenzivním studiu a hodinách proseděných v knihovnách, samostudium se od studenta - později lékaře - navíc očekává celoživotně. Neváhejte se zeptat na praktické studium. Velkým úskalím českých univerzit je nedostatečná praxe, na což si studenti už dlouhodobě stěžují. Dny otevřených dveří probíhají v prosinci a v lednu. Při výběru vysoké školy se vyplatí zeptat se starších kolegů - kamarádů ze střední školy či známých, kteří už všeobecné lékařství studují. Ptejte se na jejich spokojenost, přednosti a negativa jejich studia. Nemáte-li takové známé, pak využijte internet a diskusní fóra studentů.

Krok 3

Přihláška ke studiu

Už máte školu vybranou? Nechte si zadní vrátka a podejte přihlášek ke studiu víc. Sice vás každá přihláška vyjde zhruba na 500 korun, zato si zvýšíte šance na vysokou školu se dostat.

Krok 4

Přijímací zkoušky. Kdy a jak?

Přijímací zkoušky obvykle probíhají v červnu, není to však pravidlo. Přijímačky obvykle probíhají z fyziky, chemie a biologie. K tomu budete muset někde absolvovat i písemný test všeobecných předpokladů pro studium medicíny. Bez přijímaček se máte šanci na vysokou školu rovněž dostat, proto si pečlivě přečtěte podmínky přijetí na webových stránkách škol. Obvykle potřebujete mít průměr do 1,2 na střední škole, k tomu z fyziky, biologie a chemie v průběhu studiu nemít horší známku než 2. Přijímací zkoušky obvykle probíhají o sobotách, dobře se na to připravte.

Krok 5

Nedostal/a jsem se na školu, co teď?

Stejně jako uchazeči o jiné studiu, i tady máte příležitost podat odvolání kvůli nepřijetí ke studiu. Odvolání musí být důvodné - tzn. že jste objevili nějaké chyby v testech nebo při sčítání bodů. Připojte svůj motivační dopis, kde objasníte, proč chcete studovat medicínu, poukažte na svou případnou publikační činnost a úspěchy v soutěžích. Dopis zašlete doporučeně děkanovi. Další možností je nultý ročník, pokud takovou variantu škola nabízí. Vy si za první rok studia zaplatíte, ale budete studovat spolu s ostatními studenti, kteří byli narozdíl od vás úspěšní u přijímaček. Poslední šancí je pomaturitní studium u nějaké agentury.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-se-dostat-na-medicinu-rady.html