jaktak.cz

Jak rozvíjet u dětí fantazii a představivost | tipy

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak rozvíjet u dětí fantazii a představivost | tipy. V jakém prostředí dítě žije, co jej obklopuje a jak je dostatečně podnětné, taková může být míra dětského chápání, fantazie a představivosti. Pak ovšem záleží na tom, jak dokážeme tyto aspekty u dětí podporovat a rozvíjet. Malé dítě je většinou citlivé, vnímavé a dychtivé poznávat svět a jeho podstatu a z hlediska výchovného i vzdělávacího je žádoucí tento zájem prohlubovat a upevňovat trpělivým zodpovídáním otázek i vytvářením situačních dějů. To vše vede malé dítě k přemýšlení, vytváření fantastických scénářů a jisté dávky představivosti, úměrné jejich věku.

Krok 1

Fenomén dětství – hra

Nemůže snad být nic přirozenějšího, účinnějšího a oblíbenějšího pro malé dítě, než je hra. Dětská hra všestranně rozvíjí jeho fantazii, obohacuje slovní zásobu, pomáhá rozvoji řeči, komunikaci jak se svými vrstevníky tak s dospělými. Pokud si dítě hraje samo, umí si snadno poradit, převezme i roli dospělých, hovoří samo za sebe, komunikuje se zvířátky, napodobuje jejich hlasy, ztrácí zábrany a snadno se vcítí do své role, kterou dovede zahrát perfektně. Když si někdy zahrajete hru se svými dětmi, budou vám za to vděčné. Každá hra je vždy obohatí o nová poznání, naučí se respektovat pravidla a souvislosti, které prolínají každodenním životem.

Krok 2

Procházky přírodou

Každé roční období je specifické a charakteristické přírodními změnami. Tady se nalézá mnoho podnětů a inspirace k všestrannému rozvoji myšlení a vynalézavosti, k obohacování poznatků a patřičné fantazie. Bavte se s dětmi o tom, co cestou vidíte, jaká je příroda v určitém ročním období, její charakteristika, barvy, stromy, květy na louce, ptactvo, zvířata, brouci, v zimě zase sníh a zimní příroda, proč se krmí v tomto období zvěř a jiné zákonitosti související s přírodou. Podnětů venku, v přírodě je opravdu moc a moc. Veďte debatu přirozeně, nenuceně, chvílemi jen pozorujte, přemýšlejte, aby se dítě naučilo být k přírodě i k lidem citlivé a vnímavé.

Krok 3

Vztahy ke kamarádům a k okolí

Nedílnou součástí rozvoje fantazie a představivosti u malého dítěte je rovněž pěstování morálně volních vlastností jako je trpělivost, ctižádost, ohleduplnost i snaživost a myslet i na druhé. V dětské skupině je dost důležité, aby dítě nemyslelo jen na sebe, ale i na své kamarády, aby se tak učilo respektu k ostatním, s cílem vzájemně si pomáhat a mít se rádi.

Krok 4

Kniha – úžasný rádce a společník

Dětská knížka splňuje snad všechny aspekty, které mohou dětem prospívat. Od nejútlejšího věku jsou to leporela, kde se děti pomocí sympatických obrázků seznamují s prvními slůvky a věcmi, které jej obklopují, přes vděčné pohádky až po reálné příběhy, které vedou k přemýšlení i fantazírování. Kniha je skvělý pomocník pro rozvíjení slovní zásoby, přemýšlivosti i fantazie, pochopení různých situačních složitostí i dobré zábavy.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-rozvijet-u-deti-fantazii-predstavivost-tipy.html