jaktak.cz

Jak napsat odvolání kvůli nepřijetí ke studiu

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 10 až 30 minut

Pokud jste obdrželi z vysněné vysoké školy ne příliš radostnou zprávu, nemusíte ještě házet flintu do žita, protože proti rozhodnutí o nepřijetí se můžete ještě odvolat. Vysoká škola vzápětí prozkoumá důvody vašeho nepřijetí, a nakonec rozhodnutí může změnit. Samozřejmě odvolání jako takové není zárukou úspěchu, ovšem za zkoušku nic nedáte. Přinášíme vám několik tipů, co nesmí v odvolání chybět. 

Krok 1

Jak jste byli úspěšní?

V první řadě si zjistěte, jak se vám vůbec vedlo u přijímacích testů či pohovorů. Pokud jste se objevili takzvaně „pod čárou“, je důležité rozlišit, z jakého důvodu. Splnili jste potřebný počet bodů, jenž je pro přijetí ke studiu nutný, ale počet uchazečů byl tak vysoký, že jste se nedostali mezi přijaté? V případě, že ano, odvolání má určitě smysl. Spousta uchazečů se totiž nakonec rozhodne pro jinou vysokou školu, a tím pádem se doplňuje kapacita zájemci, kteří se ocitli pod čárou. Jestliže jste však nezískali minimální počet bodů pro přijetí ke studiu, je vskutku mizivá šance, že by vás vysoká škola na základě odvolání přijala. 

Krok 2

V jakém termínu odvolání poslat? 

Odvolání zašlete na adresu vysoké školy nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste rozhodnutí o nepřijetí ke studiu obdrželi.

Krok 3

Poštou, nebo elektronicky?

Přestože momentálně žijeme v digitální době, odvolání se zasílá poštou v tištěné formě. Pošlete odvolání doporučeně, abyste měli doklad o jeho zaslání. Ideální je podívat se přímo na stránky dané vysoké školy, protože většina škol má na svých webových stránkách uvedena pravidla vztahující se k odvolání proti nepřijetí. Právě v těchto pravidlech a podmínkách najdete i informaci, zda je nezbytné zaslat odvolání poštou, nebo postačí elektronicky. Většina vysokých škol vyžaduje tištěnou podobu. 

Krok 4

Jak by mělo odvolání vypadat?

Zákon nestanovuje přesnou formu odvolání. Ještě než se tedy pustíte do sepisování odvolání, podívejte se, zda vysoká škola, na kterou se hlásíte, nenabízí již předtištěný odvolávací formulář, což by vám usnadnilo spoustu práce. Pokud ne, pokračujte následovně. 

Krok 5

Jak by mělo odvolání vypadat?

Zákon nestanovuje přesnou formu odvolání. Ještě než se tedy pustíte do sepisování odvolání, podívejte se, zda vysoká škola, na kterou se hlásíte, nenabízí již předtištěný odvolávací formulář, což by vám usnadnilo spoustu práce. Pokud ne, pokračujte následovně.

  • Obecné informace

V záhlaví uveďte vaše jméno, příjmení, datum narození, adresu, specifické číslo (jestli vám bylo uděleno), název studijního programu a oboru, o který se ucházíte, a klidně i datum konání přijímacích zkoušek

Dále uveďte věc, a to slovy: „Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ze dne 01.01.2019, č.j. RPS123“. Datum a číslo jednací změňte podle vašeho konkrétního rozhodnutí. 

  • Důvod odvolání

Odůvodněte, proč se vůbec odvoláváte proti nepřijetí ke studiu. Jestliže jste byli druzí či třetí „pod čárou“, stačí napsat, že jste měli například jen o dva body méně, než měl poslední přijímaný uchazeč. Zdůrazněte také, že vás obor, na který se hlásíte, zajímá. Pochvalte se dobrými výsledky. Jestliže se hlásíte třeba na matematický obor, určitě doložte úspěchy v matematických soutěžích, které jste v uplynulém roce podstoupili. 

Krok 6

Vzor


Petr Novák

Datum narození: 4.6.1995

Adresa: Školní 552/45, 760 01 Zlín

Studijní program: Bakalářské studium

Studijní obor: Marketingová komunikace

Datum konání zkoušek: 20.11.2018

 

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ze dne 01.02.2019, č.j. RPS123

 

Podávám odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí č.j. RPS123 na Fakultu multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingová komunikace, denní bakalářské studium. Žádám, aby byly zohledněny níže uvedené důvody:

1. V závěrečném bodovém hodnocení jsem se umístil na 32. místě se ztrátou pouhých 3 bodů za posledním přijatým uchazečem. S počtem 105 jsem nebyl přijat kvůli nedostatečné kapacitě. Pevně věřím, že v případě, že někteří uchazeči odmítnou studium na výše uvedeném oboru, poskytne fakulta místa studentům, již se v celkovém bodovém pořadí nacházejí za posledním přijatým uchazečem. 

2. O studium na vaší fakultě mám opravdu velký zájem. Pečlivě jsem se připravoval na přijímací řízení, v předchozím roce jsem chodil na několikaměsíční přípravní kurz zaměřující se na marketing jako takový. 

Vzhledem k výše uvedeným důvodům prosím, aby děkan vyhověl mé žádosti a rozhodnutí změnil. 

 

Petr Novák 

Ve Zlíně, dne 08.02.2019


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-napsat-odvolani-kvuli-neprijeti-ke-studiu.html