jaktak.cz

Jak po úrazu získat bolestné

Složitost: Lehké
Cena: 1 - 1000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Stal se Vám úraz během vykonávání pracovních povinností? Jestli ano, máte nárok na „odškodnění“ – bolestné. V jakých případech, kde a kdy o něj žádat, Vám řekne návod, jak po úrazu získat bolestné.

Krok 1

Bolestné představuje náhradu škody za imateriální újmu při škodě na zdraví, přičemž bolestí je chápáno každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví. Zjednodušeně řečeno, stal-li se Vám úraz či trpíte nemocí z povolání, máte nárok na bolestné, avšak za předpokladu, že se Vám stal během vykonávání pracovních povinností (tj. v práci) nebo ve škole.

Krok 2

U svého zaměstnavatele (u vedení školy) se nechte informovat, jak formulář (označovaný jako posudek o bolestném) můžete získat. Různí se podle pojišťovny. Jedná se o jeden či dva listy. Nic nevyplňujte, ani své osobní údaje. Vše Vám vyplní ošetřující lékař.

Krok 3

S formulářem vyčkejte až do doby, kdy bude léčba skončena (tj. kdy, bude stav bolesti stabilizován). Během léčby jej není možné vyplnit. S sebou si vezměte také lékařskou zprávu ze dne, kdy se úraz stal, aby byl lékař schopen určit délku trvání léčby. Jelikož se vyplnění posudku nepovažuje za lékařský úkon, připravte si s sebou přibližně 300,- Kč.

Krok 4

V posudku lékař stanoví určitý počet bodů. Jeden bod odpovídá přesně 120,– Kč. Bylo-li vám například přiznáno 100 bodů, máte nárok na 12.000,- Kč. Výše bodů se přirozeně odlišuje místem úrazu a jeho vážností, respektive typem nemoci z povolání. Bolestné může být navýšené pro infekci (až o 50 %) a pro náročný způsob léčby (až o 100 %), který posoudí lékař. Pro bodování viz sazebník (odkazy Příloha č. 1 a 3 pod článkem).

Krok 5

Formulář odevzdejte zpět vedení. Za pár týdnů dostanete vyjádření a bude Vám vyplacena částka na základě přiznaných bodů.

Tento článek a jeho jednotlivé body mají pouze informativní charakter. Společnost Solex Services s.r.o. neručí a není odpovědná za škody vzniklé užitím informací (částečným nebo úplným), které jsou uvedeny v článku. Zároveň společnost neručí a není odpovědna za škody vzniklé užitím informací (úplných nebo částečných) obsažených v článku třetí osobou.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-po-urazu-ziskat-bolestne.html