jaktak.cz

Jak si změnit jméno nebo příjmení | rady

Složitost: Lehké
Cena: 1 - 1000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak si změnit jméno nebo příjmení | rady. Změnu jména nebo příjmení povolují občanům úřady zejména v případech, kdy je jméno nebo příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu vážný důvod. O změnu lze zažádat na základě písemné žádosti na matričním úřadě v místě trvalého bydliště.

Co je potřeba

rodný nebo oddací list

průkaz totožnosti

Krok 1

Žadatel vypíše písemnou žádost. Ta musí obsahovat jméno, příjmení, datum a místo narození, popřípadě také datum a místo uzavření manželství žadatele. Připojí rodné číslo, místo trvalého pobytu, jméno či příjmení, na které si žadatel chce změnit, údaj o státním občanství a hlavně důvod, proč žádá o změnu.

Krok 2

Žadatel uhradí administrativní poplatek ve výši 100 Kč. Ovšem jen v případě při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného. Dále pak v případech, kdy žadatel žádá o změny příjmení na dřívější příjmení nebo při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí. 1000 Kč platí žadatelé při jiném odůvodnění.

Krok 3

Do 30 dní žadatel obdrží vyrozumění. Poté je nezbytné požádat o nový občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz povolení k pobytu apod.

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-si-zmenit-jmeno-nebo-prijmeni-rady.html