jaktak.cz

Jak převést přívěsný vozík za auto | rady

Složitost: Mírný
Cena: 1 - 1000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak převést přívěsný vozík za auto | rady. Jedna věc je koupit ojeté auto, druhá věc je obejít úřady, aby všechno sedělo i "papírově". Obdobně to platí i při koupi přívěsného vozíku. Připojením vozíku za auto, podpisem kupní smlouvy ani stiskem ruky s prodávajícím nejste na konci, ale svým způsobem teprve na začátku převodu. Ačkoli vlastníkem jste se stali uzavřením kupní smlouvy (případně smlouvy jiné, např. darovací), je třeba vypravit se na úřady a zajistit přepis

Co je potřeba

- kupní smlouva
- tzv. malý a velký technický průkaz
- občanský průkaz
- doklad o pojištění
- protokol o evidenční kontrole

Krok 1

Kupní smlouva

S prodávajícím uzavřete písemnou kupní smlouvu. Vyhnete se tak mnoha nepříjemnostem, které by vás čekaly, pokud by smlouva byla pouze ústní. Ve smlouvě mj. uveďte:

- STRANY SMLOUVY - jméno, příjmení, rodné číslo, adresu a číslo občanského průkazu 

- PRODÁVAJÍCÍHO i KUPUJÍCÍHO

- CO JE PŘEVÁDĚNO - tj. specifikujte přívěsný vozík tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným (uvádí se registrační značka, identifikační číslo vozidla neboli VIN, datum první registrace, barva... - vše naleznete v technickém průkazu)

- PŘEDMĚT SMLOUVY- tj. prodávající převádí vlastnické právo k přívěsnému vozíku specifikovanému v předešlém bodu (prodává) a kupující ho za dohodnutou kupní cenu nabývá do svého vlastnictví (kupuje)

- KUPNÍ CENU - kromě čísla (např. 3500,-Kč) je vhodné ji vypsat i slovy (slovy: třitisícepětsetkorunčeských), to kvůli případnému překlepu

- DATUM a PODPISY STRAN

Kupní smlouva samozřejmě může a bude obsahovat i další náležitosti, záleží jen na vás a na prodávajícím, co si chcete upravit smluvně. Pokud jste nepodnikatelé, smlouva podléhá občanskému zákoníku - stejně jako např. případná reklamace, odstoupení od smlouvy atd.

Krok 2

Prodávající si obvykle nechává jedno vyhotovení kupní smlouvy, velký technický průkaz (aby se mohl odhlásit z registru vozidel) a peníze. Kupující má u sebe druhé vyhotovení smlouvy, malý technický průkaz a samozřejmě přívěsný vozík, se kterým může dle potřeby jezdit. (Dohodnout se pochopitelně můžete i jinak.)

Krok 3

Další povinnosti kupujícího

Když vám prodávající předá velký technický průkaz, musíte s vozíkem zajet na evidenční kontrolu. To platí i tehdy, má-li vozík stále platnou technickou kontrolu! Připravte se na řady a taky na možnost, že s vozíkem budete muset couvat (to samozřejmě neplatí vždy, ale stát se to může). A protože couvání s vozíkem je jiné než jen s autem, raději si to někde předem vyzkoušejte, což platí nejen pro dámy. Na kontrole budou porovnávat shodu čísla vozíku se zápisem v technickém průkazu, proto číslo vyryté na vozíku doma v klidu najděte, ať se na kontrole nezdržujete.

Krok 4

Pojištění

Tak jako musíte mít pojištěno auto (povinné ručení), musíte mít pojištěn i přívěsný vozík. U vozíků do 750 kg se cena pohybuje okolo částky 200 Kč ročně. Nabídky pojišťoven se různí. Většinou si lidé sjednávají pojištění přívěsného vozíku tam, kde mají pojištěno i své auto. Možná dostanete slevu. Každopádně vozík mít pojištěný musíte.

Krok 5

Přepis

Teď už zbývá poslední věc - vypravit se na obecní úřad (magistrát), kde vám mimo jiné vydají (nový) malý technický průkaz, v němž budete uvedeni jako provozovatel přívěsného vozíku. Nezapomeňte vyplnit příslušný formulář a vzít si s sebou vše potřebné. Lidé se občas ptají, jestli musí jít na úřad společně s prodávajícím. Ne, nemusí. Jak je popsáno v tomto článku, můžete tam jít každý samostatně a tedy i v době, kdy vám to vyhovuje (samozřejmě v rámci úředních hodin).

Článek má informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-prevest-privesny-vozik-za-auto-rady.html