jaktak.cz

Jak podat výpověď pojistné smlouvy | rady

Složitost: Mírný
Cena: 1 - 1000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak podat výpověď pojistné smlouvy | rady. Pokud jste aktivní řidič, a zároveň se vám nelíbí cena pojistné smlouvy, máte právo pojistnou smlouvu změnit. Aby ke změně pojistné smlouvy mohlo dojít, je zapotřebí nejprve podat výpověď pojistné smlouvy. Víte jak?

Co je potřeba

• Nějaké vědomosti
• Stávající smlouvu
• Doklady totožnosti
• Doklady k vozidlu
• Tiskárnu
• Počítač
• Internet

Krok 1

Výpověď pojistné smlouvy můžete podat hned několika způsoby. Tou nejběžnější výpovědí je klasické ukončení na konci pojistného období. Takovou výpověď však musíte odeslat písemně minimálně 6 týdnů před výročním datem smlouvy (dnem, kdy jste smlouvu uzavřeli). Nezapomeňte se na ni podepsat, podepsat doplnění a vrátit také zelenou kartu.

Krok 2

Další cestou odchodu od stávající pojišťovny je výpověď dohodou. Tento způsob ale není zrovna jednoduchý, protože k výpovědi potřebujete souhlas i druhé strany. Ani zde se neobejdete bez písemné výpovědi.

Krok 3

Rychlá výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy. I v tomto případě musíte pojišťovně předat písemnou výpověď, která pak do osmi dnů ukončí stávající smlouvu. Nespotřebované pojištění by vám pak měli vrátit.

Krok 4

V případě, že jste v rámci svého pojištění řešili pojistnou událost, můžete do třech měsíců od ní smlouvu na povinné ručení vypovědět. I tu zašlete písemnou výpověď. K výpovědi pak dojde 1 měsíc po jejím odeslání. Nespotřebované pojištění pak dostanete zpátky.

Krok 5

V poslední době bývá však velmi častým důvodem výpověď z důvodu změny výše pojistného. Ke změnám výše pojistného dochází každý rok, obvykle k datu výročí podpisu smlouvy. Právě na tomto podkladě ale máte nárok smlouvu vypovědět. Musíte však opětně podat výpověď písemně. Pojišťovna vám změny musí nahlásit 2 měsíce předem, stejně jako vy pak musíte podat výpověď do jednoho měsíce od oznámení o změně.

Krok 6

Abyste se s výpovědí neukvapili, je dobré porovnat si své pojištění s ostatními. Ve srovnávání vám pomůže tzv. srovnávač pojištění, který naleznete například na webových stránkách Ušetřeno.cz.

Krok 7

Výpověď pojistného můžete dát i z jiných důvodů, například k výpovědi může dojít při změně vlastnictví motorového vozidla, vyřazení vozidla z evidence anebo také z důvodu nezaplacení pojistného. Při změně vlastnictví je zapotřebí doložit platnou kupní smlouvu. Pojistné pak zaniká okamžitě ke dni oznámení změny vlastníka vozidla. Svůj přeplatek samozřejmě dostanete zpátky. V případě výpovědi pojistného z důvodu vyřazení vozidla, musíte pouze vyřídit a doložit doklad o vyřazení vozidla z evidence. Pokud neplatíte pojistné, smlouva zaniká zcela automaticky, avšak co nezaniká, je povinnost zaplatit dluh a to včetně poplatků za zpoždění plateb.

Vyzkoušejte srovnávač povinného ručení.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-podat-vypoved-pojistne-smlouvy-rady.html