jaktak.cz

Jak zapsat společnost do obchodního rejstříku | rady

Složitost: Mírný
Cena: 1 - 1000 Kč
Potřebný čas: 10 až 30 minut

Jak zapsat společnost do obchodního rejstříku | rady. Obchodní společnosti vznikají až dnem zápisu do Obchodního rejstříku. To je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené informace o podnikatelích. Co vše je třeba učinit před podáním návrhu na zápis společnosti do OR, se liší především tím, o jaký typ společnosti se jedná. Podání návrhu není rozhodně jednoduchá věc, a pokud není vše tak, jak má být, k zapsání společnosti nedojde. Následující kroky by Vám měly poradit, jak postupovat.

Krok 1

Kde podat návrh? Návrh se podává u rejstříkových soudů. To jsou především Krajské soudy, pro Prahu a Středočeský kraj pak u Městského soudu. Příslušnost k soudu je dána sídlem podnikatele.

Krok 2

Co všechno musím předložit s návrhem? To se liší především podle toho, o jakou společnost se jedná. Co konkrétně je potřeba zapsat u jednotlivých společností, nalezneme v Obchodním zákoníku (§36). U všech podnikatelů předpokládá OZ minimálně následující údaje: Firma a sídlo, předmět podnikání, právní forma právnické osoby, identifikační číslo, jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby (nutno uvést i způsob jakým jedná jménem PO a kdy vznikla funkce), jméno a bydliště prokuristy a další skutečnosti, které stanoví zákon.

Krok 3

Jak dlouho to bude trvat? K zapsání či usnesení soudu o odmítnutí návrhu by mělo dojít do pěti dnů od podání návrhu, respektive zaplacení soudního poplatku. Datum vzniku společnosti bude tedy datum zápisu do OR, můžeme však požádat i o zápis k určitému datu.

Krok 4

Kdy může být můj návrh zamítnut? Soud může usnesením návrh odmítnout a to především v těchto situacích: Návrh podala osoba, která nebyla k podání návrhu oprávněná. Návrh nebyl podán předepsaným způsobem. Návrh neobsahuje všechny náležitosti, které jsou potřeba. Návrh je nesrozumitelný nebo neurčitý. K návrhu nebyly připojeny listiny, kterými se dokládají údaje o zapisovaných skutečnostech.

Krok 5

Kolik mě to bude stát? Cena návrhu zápisu je 5 000 Kč. Pokud je podáván návrh na změnu, cena je 1 000 Kč. Platí se pomocí kolků, které vylepíme na přední stranu návrhu.

Krok 6

Jde to elektronicky? Ano! Od dubna roku 2009 je možné založit s.r.o. a a.s. i elektronicky a to prostřednictvím webového formuláře na stránkách Obchodního rejstříku. Tato varianta je daleko rychlejší, k zápisu může dojít do 48 hodin po vyplnění. Cena je sice vyšší, ale jsou v ní zahrnuty i další služby, jako například možnost vyřízení potřebných listin, svolání první valné hromady či registrace k DPH.

Návrh na zápis podávejte jen na oficiálních formulářích. Ty je možné zdarma stáhnout například na stránkách Ministerstva spravedlnosti.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-zapsat-spolecnost-do-obchodniho-rejstriku-rady.html