jaktak.cz

Jak odstranit závady domácích spotřebičů | rady

Složitost: Mírný
Cena: 1 - 1000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak odstranit závady domácích spotřebičů | rady. Domácí elektrospotřebiče jsou různé, složité i jednoduché. U některých je elektrický proud veden do motorku, který pohání třeba metlu, a tou se míchá těsto. Jsou ale spotřebiče, třeba televizor, kde elektrický proud prochází složitou cestou převodů a změn, a na konci stojí stále se měnící barevný obraz na obrazovce. Na těchto příkladech vidíme, že asi není možné někdy do přístroje zasahovat, přesto jsme schopni si některé opravy udělat sami.

Krok 1

1. První věcí, když stroj přestane fungovat, je kontrola, zda do něho jde elektrický proud. Proto nejdříve zkontrolujme vidlici, tedy zástrčku do zásuvky. Je také dobré vyzkoušet, zda není chyba v zásuvce, třeba jiným spotřebičem. Zkontrolujeme zapojení vodičů v zástrčce. Modrá by měla být na nule, hnědá na fázi a zelenožlutá na uzemnění. Kabel může být přerušen i při vstupu do přístroje, mohla se uvolnit příchytka a vodiče se vytrhly z kontaktů. Pokud toto zjistíte, je nejlepší vyměnit celý přívodní kabel s vidlicí.

2. Pojistky nejsou jen v rozvodové skříni, jak si někteří myslí, ale má je i většina spotřebičů. Takže se může stát, že se i tato přepálí, může jít o poruchu nebo také přetížení. K pojistkám bychom se měli dostat jednoduše otevřením nějakých dvířek apod. Také bychom měli pojistky měnit za stejné a nenahrazovat je třeba hřebíky, to je přímo životu nebezpečné.

3. Když nelze zjistit hodnotu pojistky, obvykle u nových spotřebičů by měly náhradní být, dá se paušalizovat, že ke spotřebičům do 1.400 W nebo pro světelné obvody do 1 kW bude hodnota pojistky 6A. Pro starší spotřebiče, jako jsou televizní přijímače, žehličky, konvice na vaření, ohřívače a pračky, které mají odběr do 3 kW, bude nejspíše správná pojistka 16 A.

4. Častou závadou je také nějaké přerušení přívodního kabelu. Někdy jsou závady patrné na první pohled, třeba nakousání křečkem, odření v místech dveří apod. Zejména u starších kabelů, kde uvnitř není svazek drátků, ale jeden silný měděný drát, to je přelomení. Nemusíme ani připomínat naříznutí kabelu způsobené neopatrnou manipulací s nožem. Kabel je v těchto případech nutno urychleně vyměnit, protože se tak vystavujete nebezpečí úrazu. Při koupi nového kabelu dbejte, abyste nekoupili slabou dvojlinku a nechtěli jí pak pohánět výkonný stroj, třeba velkou cirkulárku. Při koupi se raději informujte u odborníků o poháněných výkonech a nutné síle vodičů. To samé platí i pro délku, kde musíme počítat s odporem vodiče a množství přenášeného proudu.

5. Pro jakékoliv opravy elektrospotřebičů platí jedna hlavní zásada, že jakékoliv zásahy do elektrického rozvodu se mohou provádět pouze při vytažené vidlici na kabelu ze zásuvky. Nestačí jen přístroj vypnout jeho vlastním vypínačem.

6. Jestliže se nám nepodaří zjistit závadu na přívodu elektrického proudu, nebo nám spotřebič vyrazil znovu vyměněné pojistky, neměli bychom se pouštět do náročnějších oprav, pokud s nimi nemáme zkušenosti. U velkých spotřebičů je pak nejlepší si zavolat odborníka, u menších spotřebičů je odnést do opravny.

7. Jinak pro "domácí kutily" mám jednu dobrou radu, že se spotřebičem je nutné zacházet podle přiloženého návodu. Jen tak máme jistotu, že bude dlouho a spolehlivě sloužit.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-odstranit-zavady-domacich-spotrebicu-rady.html