jaktak.cz

Jak provést odvodnění pozemku | rady

Složitost: Mírný
Cena: 1 - 1000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak provést odvodnění pozemku | rady. Voda na pozemku může být výhodná, ale pokud je jí mnoho, tak naopak škodí. Pozemek, který připomíná bažinu, je potřeba odvodnit. Velikou nevýhodou by jistě bylo, pokud bude pozemek obklopen stejně zamokřenými pozemky, jako náš, třeba budeme-li mít pozemek uprostřed území "nikoho“, tedy samostatně s tím, že okolní pozemky nikdo neudržuje. Možností je mnoho, ale také i řešení.

Co je potřeba

zamokřený pozemek
vyměřovací kolíky, provázek
vodováha
krumpáč
rýč
lopata
geotextílie
odvodňovací trubky
kamení, zbytky cihel

Krok 1

1. Zamokření způsobuje samozřejmě voda, takže je důležité vědět, jaká to voda je. Je-li to voda jen dešťová, která nemá odtok, pak je řešení vcelku jednoduché - musíme vodě ten odtok udělat. Základní otázkou je, kam vodu "pošleme". Pokud zahradou protéká voda, je to snadné: do ní, ale pokud stojíme v rovině, doporučujeme vykopat jámu a vodu vést do ní. Jáma může být z betonových skruží, pak můžeme vodu používat třeba na zalévání, nebo jámu vyplníme kamením, rozbitými cihlami apod.

2. Drenáže neboli melioraci můžeme dělat tak, že přes zamokřené území vedeme drážky se sklonem k místu podle bodu. Drážky můžeme vyplnit kamením apod., lepší je však položit meliorační trubky s dírami. Na ně opatrně nasypeme kamínky (kačírek), střepy apod., pak větší kamení a zaházíme hlínou. Trubky by neměly být blízko u země, aby se neporušily třeba při zahradních pracích.

3. Když máme vodu přímo u objektu a prosakuje nám dovnitř, měly bychom zeminu odkopat kolem základů co nejhlouběji. Vyložíme geotextilií, můžeme i odkopanou stěnu vyzdít, můžeme tuto stěnu vzepřít proti základům domu třeba cihlou napříč, aby se zabránilo zborcení. Stěnu lze i vybetonovat, pak můžeme mezeru překrýt mřížkou, jinak ji vysypeme kačírkem, střepy, zbytky cihel, kamením apod., aby voda volně tekla na dno.

4. Dna odvodňovacích kanálů kolem domu by měla mít sklon k místu, kde chceme vodu jímat nebo odkud odvádět.

5. Pokud to nevidíte tak jednoduše, jak to vypadá, pozvěte si na radu odborníka, případně se poraďte s nějakou odbornou firmou, pokud jde o rozsáhlejší pozemek.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-provest-odvodneni-pozemku-rady.html