Jak na volby - krajské volby 2012

Krajské volby 2012 se uskuteční pátek a sobotu 12. a 13. října 2012. Krajské volby 2012 rozhodnou o tom, kdo bude spravovat váš kraj, nepodceňujte proto svůj volební hlas. V krajských volbách 2012 máte možnost vyjádřit svou spokojenost s vedením krajského úřadu a kdo usedne v krajském zastupitelstvu, ze kterého vzejde rada a hejtman kraje. Společně s krajskými volbami budou lidé v roce 2012 volit v třetině zemi senátory. Tady je praktický návod, jak úspěšně vyplnit hlasovací lístky v krajských volbách 2012, aby váš hlas zbytečně nepropadl.

4.67647
Průměr: 4.7 (34x)
Váš hlas: Není
Lehké
Zdarma
Méně než 5 minut

Co je potřeba

volební hlasovací lístky Volby do zastupitelstva kraje 2012
občanský průkaz

1

Hlasovací lístky pro krajské volby 2012 obdržíte nejpozději tři dny před zahájením voleb. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, získá je přímo ve volební místnosti. Tam také obdrží dvě obálky, do kterých za plentou vloží své hlasovací lístky. Do šedé obálky hlasovací lístek pro krajské volby 2012, do žluté hlasovací lístek do Senátu.

2

Kdy volit: O termínu a místě konání krajských voleb 2012 – tedy voleb do krajských zastupitelstev – vás informuje starosta obce způsobem v místě obvyklým. Musí tak učinit nejpozději 15 dní před zahájením voleb. Zároveň oznámí, na kterých adresách se nacházejí volební místnosti (školy, obecní úřady apod.).

3

Kdo může volit: Právo volit v krajských volbách 2012 má každý státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Zároveň musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

4

Pro krajské volby 2012 platí pravidlo, že si volič může vybrat pouze jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, které chce dát svůj hlas a podpořit ji v krajských volbách. Na zvolené kandidátce můžete, ale také nemusíte, zaškrtnout nejvýše čtyři jména osob, které preferujete, tzn. že jim dáváte přednost před ostatními kandidáty strany. Podmínkou k tomu, aby se dostali na přední místa je, aby získali nově alespoň 5 % preferenčních hlasů ze všech platných (v minulosti to bylo 10 %).

5

Zaškrtnete-li více kandidátů, váš hlas je sice platný pro zvolenou stranu, hnutí nebo koalici, ale vaše přednostní hlasy nikoliv. Neplatný je váš hlas v případě, že jste do úřední obálky vložili více hlasovacích lístků. Předem si proto rozmyslete, kterou politickou stranu, hnutí nebo koalici chcete podpořit, popřípadě kteří maximálně čtyři kandidáti strany jsou vám sympatičtí. Neplatný hlas pro krajské volby 2012 je také v případě, že jste použili místo úřední obálky obálku, ve kterých jste dostali hlasovací lístky do schránky. Volební komise má totiž při sčítání hlasů povinnost vyloučit všechny hlasy, které nebyly vloženy do oficiálních úředních obálek.

6

V krajských volbách 2012, stejně jako v kterýchkoli jiných, hlasujete tak, že po odchodu z prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků vložíte úřední obálku se svým hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky (volební urna).

7

Informace jsou platné pro:

Krajské volby 2012 Královéhradecký kraj

Krajské volby 2012 Jihomoravský kraj

Krajské volby 2012 Moravskoslezský kraj

Krajské volby 2012 Plzeňský kraj

Krajské volby 2012 Středočeský kraj

Krajské volby 2012 Vysočina

Krajské volby 2012 Zlínský kraj

Krajské volby 2012 Ústecký kraj

Krajské volby 2012 Liberecký kraj

Krajské volby 2012 Pardubický kraj

Krajské volby 2012 Olomoucký kraj

Krajské volby 2012 Jihočeský kraj

Krajské volby 2012 Karlovarský kraj

Tipy

V krajských volbách 2012 volíte zastupitelstvo kraje. Zastupitelé jsou voleni na 4 roky. Zastupitelstvo kraje má minimálně 45 a nejvíce 65 členů. Zastupitelé si posléze volí radní a hejtmana kraje.

V krajských volbách 2012 lze využít díky novely volebních zákonů voličský průkaz. Chcete-li se voleb zúčastnit, předem ale víte, že se nebudete zdržovat v místě trvalého bydliště, požádejte obecní úřad o voličský průkaz. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého pobytu a informaci, kam má úřad vydaný voličský průkaz zaslat, nebo zda si jej osobně převezmete na úřadě. Voličský průkaz pro krajské volby 2012 opravňuje voliče volit na území kraje, nikoliv však v jiném kraji. Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem konání krajských voleb, tj. do 5. října 2012.

Varování

Není-li hlasovací lístek odevzdaný na předepsaném tiskopise, je neplatný. Hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky, jsou rovněž neplatné. Do úřední obálky je možné vložit pouze jeden hlasovací lístek.

Komentáře

Pozor, nově lze zřídit

Pozor, nově lze zřídit voličský průkaz i do krajských voleb. Info např. zde - http://www.kr-olomoucky.cz/v-krajskych-volbach-bude-mozne-hlasovat-na-volicsky-prukaz-aktuality-1137.html

Hezké, ale tomu vlasně nechci

Hezké, ale tomu vlasně nechci ani rozumět. Stále musím podat žádost písemně s ověřeným podpisem. Pro mě to znamená běhání, shánění, ztrátu času. Proč není registrace u voleb elektronická? Internetové připojení má snad dnes ve 21.století každá obec. Propojení s databází snad není problém (pokud se nejedná o databázi vozidel xD). Vůbec nemluvě o tom, že by šlo při troše vůle uzákonit možnost internetové volby.... I když to je trochu komplikovanější. V každém případě jde udělat ze strany politiků mnohem více pro zvýšení účasti ve volbách. Takto hodně lidí zvolí cestu nejmenšího odporu - NEVOLIT

To ověření podpisu vám

To ověření podpisu vám udělají na místě,kde tu žádost podáváte a je to zdarma (protože z důvodu voleb).Má návštěva tam trvala 3 minuty.

Pro prokázání totožnosti na

Pro prokázání totožnosti na elektronickém dokumentu musíte mít tzv. certifikovaný zaručený elektronický podpis. Navíc byste si pro ten voličský průkaz musel stejně dojít. Souhlasím, že elektronické vyřízení těchto náležitostí s provázanými změnami ve voličských seznamech jednotlivých volebních okrsků v tom kterém kraji s kontrolou v registru obyvatel by bylo nejlepším možným řešením. Dtto i elektronická volba. Ale při stavu elektronizace naší státní správy to bohužel ještě dlouho bude utopie.

Nejpozději sedm dnů před

Nejpozději sedm dnů před volbami, takže to jsem promeškala. Vážně to nejde zažádat jinak?

Bod 4 je blbost - od letoška

Bod 4 je blbost - od letoška je to jen 5%, např. viz. http://zpravy.alfa9.cz/absolutenm/templates/zprava.aspx?articleid=5655&zoneid=3

Dobrý den. Kde najdu

Dobrý den. Kde najdu kandidátní listiny pro krajské volby 2012? Zajímají mě kandidáti do krajských voleb 2012 v Jihomoravském kraji. Děkuji.

Dobrý den, Jiřino. Kandidátní

Dobrý den, Jiřino. Kandidátní listiny pro letošní volby do krajských zastupitelstev naleznete na webových stránkách politických stran a hnutí. Tam se můžete seznámit i s jejich volebními programy. Využijte také oficiální webové stránky Českého statistického úřadu Volby.cz, na kterých naleznete kompletní seznamy kandidátů do krajských voleb 2012, včetně kandidátek politických stran v Jihomoravském kraji.

Váš poradce

Dobrý den, chtěl jsem se

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli se ve volbách do zastupitelstev krajů volí i ve věznici a v nemocnici. Pokud ne, tak proč. Děkuji za odpověď.

Dobrý den. Volební právo není

Dobrý den. Volební právo není vězňům ani pacientům odepřeno. Zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb a věznice mají povinnost zjišťovat zájem o účast v krajských volbách, zároveň umožnit voličům zápis do zvláštního seznamu voličů. Voliče v nemocnicích a ve vězení podle seznamu v den voleb navštíví členové volební komise s přenosnou urnou. To se týká samozřejmě i vazebních věznic.

Váš poradce

Dobrý den, mám dotaz,trvalé

Dobrý den,
mám dotaz,trvalé bydliště mám v Karlovarském kraji,ale žiji v kraji Budějovickém a chtěl bych zde také volit,jak mám postupovat ?
Děkuji za odpověď Pavel Žíla.

Dobrý den, Pavle. Na voličský

Dobrý den, Pavle.
Na voličský průkaz pro krajské volby 2012 - volby do krajských zastupitelstev 2012 lze volit pouze ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Co to znamená v praxi? Tzn. že např. občan Karlových Varů může na něj volit v Karlovarském kraji. Odpověď na Vaši otázku zní: abyste mohl volit v krajských volbách 2012 v Kralovarském kraji, musíte volit v místě trvalého bydliště, popř. si zařídit voličský průkaz a budete moct volit v územním obvodu Karlovarského kraje, nikoliv v Jihočeském.

Váš poradce

Dobrý den, Chci se zeptat na

Dobrý den, Chci se zeptat na termín voleb 2012. Zajímá mne, v kolik hodin se jde účastnit ve volbách do krajských zastupitelstev 2012. Díky za odpověď. Konečný.

Dobrý den, pane Konečný.

Dobrý den, pane Konečný. Krajské volby - volby do zastupitelstev krajů 2012 se uskuteční v termínech: pátek 12. října 2012 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. října 2012 v době od 08:00 do 14:00 hodin. Kromě voleb do krajských zastupitelstev se v roce 2012 uskuteční i 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky.

Váš poradce

Dobrý den, chci se zeptat -

Dobrý den, chci se zeptat - co jsou to nepostupová místa na kandidátce? Jde o jména několika posledních účastníků napsaných na kandidátce? Jak zjistím, která to jsou?Slyšela jsem o tom a není mi to jasné - tito lidé jsou napsaní na kandidátce jen "do počtu"? Tj. jdou do voleb s tím, že nebudou zvoleni? Děkuji, Lucie B.

Dobrý den. Děkuji za zajímavý

Dobrý den. Děkuji za zajímavý dotaz. Ano, de facto jste si odpověděla. Šance na úspěch ve volbách kandidátů na posledních místech kandidátních listin jsou výrazně menší než těch, kteří jsou na exponovaných, tedy předních místech. Skutečně je politické strany zařazují spíše "do počtu", tedy "co kdyby".

V roce 2010 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Česká republika však zažila "kroužkovací akci", kdy řada iniciativ vyzývala občany, aby "zatřásli s poměry ve Sněmovně" a aby kroužkovali lidi na posledních místech. Díky tomu se do Sněmovny dostali lidé z posledních míst kandidátních listin. Problém je ale v tom, že touto akcí lidé upřednostili lidi, o kterých nic nevěděli, jaké mají politické postoje, minulost apod., a tak v některých případech zvolili do Sněmovny býv. asistenty poslanců, jejich kamarády apod., kteří byli skutečně na kandidátce "jen do počtu".

Váš poradce

Dobrý den, v době voleb budu

Dobrý den, v době voleb budu v cizině, jak mohu postupovat, abych odvolila ještě před odjezdem?

Děkuji

Dobrý den, bohužel tak učinit

Dobrý den, bohužel tak učinit nelze. Krajské volby 2012 a senátní volby 2012 se konají ve dnech 12. a 13. října, využít jiné termíny není občanům umožněno. V krajských volbách 2012 a volbách do Senátu Parlamentu ČR (1/3 Senátu) nelze volit v zahraničí, na voličský průkaz např. může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volit přes internet či jinak elektronicky zatím není umožněno.

Váš poradce

Dobrý den,Měl bych dotaz

Dobrý den,Měl bych dotaz ohledně Krajských voleb 2012.Mé trvalé bydliště je v Jihomoravském kraji ale ve dnech voleb 12.-13. října 2012 se budu nacházet v Městě Chomutov (pracovní důvody)-jestli se nepletu tak Ústecký kraj.
Ateď k mému dotazu:Jak volit aby nebyl můj hlas ztracen.Každý člověk má právo volby ale podle toho co jsem si o tom zjistil-!Mě volit nebude umožněno!-jak je to možné v roce 2012?
Děkuji za rady i když vím,že volit nebudu moci.

Dobrý den, pane Ladislave.

Dobrý den, pane Ladislave. Vašemu požadavku rozumím. Má to svou logiku. Kraj je samosprávní celek, stejně jako je obec nebo stát. Když chcete volit v parlamentních volbách (čili celostátních), je tak umožněno na území celé republiky, popř. jsou zřízeny pro občany volební místnosti v zahraničí. Zároveň to ale znamená, že nemůžete jako občan státu ČR volit v celostátních volbách třeba do parlamentu v Rakousku, čili ovlivňovat volby v jiné zemi.

V krajských volbách je to podobné. Svým trvalým bydlištěm příslušíte do územního celku Jihomoravského kraje. Není Vám proto umožněno rozhodovat o volbě do zastupitelstva kraje jiného, třeba Ústeckého, čili za hranicemi území, do kterého patříte.

S obcemi - tedy ve volbách do zastupitelstva obce či města - je to stejný princip. Volíte ve "své obci", rozhodujete o vedení "ve své obci" a nikoliv jiné.

Váš poradce

Děkuji za radu-tohle chápu.

Děkuji za radu-tohle chápu.
Možná jsem spatně formuloval otázku:Nejde mi o to volit zatupitele např. Ústeckeho kraje.Já chci volit své zastupitele v Jihomoravském kraji ale jak to udělat abych mohl svůj hlas použít-když v dny voleb budu trávit čas v jiném kraji a bohužel nemůžu jen tak odejít z práce-dopravit se na Moravu a zase zpět.
Co jsem hledal na internetu tak to normálně nejde(nemají moje údaje na svém seznamu voličú-ty mají jen v mé obci to chápu) ale když tedy je možnost hlasovat pomocí "voličského průkazu" v celém jihomoravském kraji a nikoli jen v mé obci s trvalým pobytem.
I když jsem to asi pochopil Oni(voleb. komise,stát) by nevěděli-například: pro který kraj jsem toho danného zástupce volil-je to tak? (nezlobte se,že ještě píši chtěl bych v tomto mít jasno-proč to nejde). Nejjednodušeji jak mě to napadlo napsat: "Chci volit zástupce JM kraje ale ve dny voleb se nebudu nacházet ani možnost se nacházet v JM kraji"-trvalé bydliště mám V jihomoravské kraji (JM kraj).
děkuji a omlouvám se ještě jednou, že otravuji

Pokud opravdu nemohu volit v

Pokud opravdu nemohu volit v jiném kraji zastupitele do svého kraje, jak to mají řešené tedy jak píšete toto:
"
Od: chorche05.09.2012 - 22:16

Dobrý den. Volební právo není

Dobrý den. Volební právo není vězňům ani pacientům odepřeno. Zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb a věznice mají povinnost zjišťovat zájem o účast v krajských volbách, zároveň umožnit voličům zápis do zvláštního seznamu voličů. Voliče v nemocnicích a ve vězení podle seznamu v den voleb navštíví členové volební komise s přenosnou urnou. To se týká samozřejmě i vazebních věznic."

To ty vězně jako rozvezou každého do svých krajů? a já volit možnost nemám.Opravdu je to tady kocourkov.
Nezlobte se na mě ale tohle mě štve když žijeme v demokratické společnosti

Kde můžu zjistit, zda jsem

Kde můžu zjistit, zda jsem uvedena v seznamu voličů? Při minulých volbách mě nenechali volit, i když bydlím na stejné adrese už 30 let. Děkuji

Dobrý den, Jarmilo, děkuji za

Dobrý den, Jarmilo, děkuji za dotaz k volbám do zastupitelstev krajů 2012.
Seznam voličů je veřejnosti k nahlédnutí. Ověřit si, zda jste pro krajské volby 2012 a senátní volby 2012 vedena v seznamu voličů, můžete na městském či obecním úřadě, obvykle v odboru správních činností a evidence obyvatel. Rovněž zde můžete požádat o doplnění údajů či provedení úprav. Doporučuji nejprve na úřad si telefonicky dohodnout schůzku.

Váš poradce

Dobrý den, ve dny voleb budu

Dobrý den, ve dny voleb budu ze zdravotních důvodů doma upoután na lůžko bez možnosti opuštění domu. Jak v této situaci postupovat?

Dobrý den, pane Bystroni, ze

Dobrý den, pane Bystroni,

ze zdravotních důvodů můžete obecní úřad požádat a ve dnech konání krajských voleb 2012 také okrskovou volební komisi, abyste mohl hlasovat mimo volební místnost. Pouze však v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Přijdou pak dva lidé s přenosnou volební urnou a Vy budete moct ve volbách do zastupitelstev krajů hlasovat stejně jako byste byl ve volební místnosti.

Váš poradce

Dobrý den, kde po volbách

5

Dobrý den, kde po volbách zjistím výsledky voleb do krajských zastupitelstev?

Dobrý den, děkujeme za Váš

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Výsledky hlasování ve volbách do krajských zastupitelstev 2012 naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu: Volby.cz. Výsledky voleb zde můžete sledovat také průběžně. O tom, kdo povede kraj, rozhodují ale až na základě výsledků voleb vyjednávání stran a případné uzavírání koalic.

Váš poradce

Dobrý den, možná se budu

Dobrý den, možná se budu opakovat, ve dnech 12-14 . říjen se budu vyskytovat v jiném kraji, kvůli věci ,která je domluvena na začátku roku. Kdyby volby byly už v pátek třeba v 8h, mohl bych se ještě zúčastnit, ale takhle jak čtu, to nelze.Opravdu neexistuje žádná možnost? Přece nemůže být až takový problém na základě voličského průkazu odvolit kdekoliv v republice a dodatečně těch možná pár tisíc hlasů v celé zemi dopočíst do kraje bydliště daných voličů. Příjde mi to absurdní, když i vězeň má právo volit a sedí v base v jiném kraji ! Vaše přirovnání , neber te to, prosím, jako kritiku, s celolstátními volbami neberu jako trefné, když občané ČR mají právo volit do parlamentu v zahraničí a já jako návštěvník jiného kraje nemám možnost volby ovlivnit v kraji svého trvalého bydliště, ikdyž se tam nenacházím ! Ten ekvivalent tam opravdu nevidím , každopádně hezký víkend, s pozdravem , Pavel S.

Dotaz k bodu 3, který zní:

Dotaz k bodu 3, který zní: "Kdo může volit: Právo volit v krajských volbách 2012 má každý státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Zároveň musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje."

Jak postupovat, pokud je v obci osoba, která je zbavená způsobilosti k právním úkonůmi? Může nebo nemůže volit?

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je skrytý a nebude veřejně zobrazen.
 
 Jak ušetřit peníze díky změně banky
Test časopisu dTest potvrdil, že mezi klienty bank je o možnosti změnit banku nízká informovanost. A i když jsou se...
 Jak na dýni v kuchyni | recepty
Recepty z dýně – dýně hokaido recepty. Dýně je na našich talířích velmi opomíjenou zeleninou. A je to škoda, protože...
 Jak pěstovat česnek
Není ve světě nad český česnek! Český česnek je chuťově intenzivnější a kvalitnější než česnek dovezený z Číny,...

Emailový zpravodaj

Přihlaste se k emailovému zpravodaji JakTak.cz. Pravidelně dostanete nejlepší a nejčtenější, návody a postupy přímo do Vaši emailové schránky.