Právo

Nové

Smlouva o zhotovení nábytku na míru je vlastně specifická smlouva o dílo. Pokud je uzavřena mezi spotřebitelem a podnikatelem, je upravena Občanským zákoníkem. Smluvními stranami v této smlouvě je zhotovitel, který se ve smlouvě zavazuje k vykonání...
Zájezd do zahraničí, pobyt u moře, na horách nebo v lázních nedopadl podle vašich představ? Objevili jste během vašeho pobytu závady, které měly nepříznivý dopad na vaši dovolenou? Zakoupený zájezd můžete reklamovat jako kteroukoli jinou službu nebo...
Stále více lidí využívá služeb čistíren oděvů, často je to jednoduchý způsob, jak si nechat vyčistit oblečení. Velmi často se ovšem stává i to, že čistírna oděv poškodí. V takovém případě máte plný nárok na finanční odškodnění, které se čistírně obvy...
Oddlužení fyzické osoby. Finanční tíseň nutí lidi podnikat mnohdy až zoufalé kroky k tomu, aby se z této tísně dostali. Čím více začalo v České republice přibývat zadlužených občanů, tím více začaly růst oddlužovací společnosti. Ne všechny mají ovšem...
Bydlíte-li v nájemním bytě, máte jako nájemník určité povinnosti, ale také určitá práva, mezi která patří i právo na přiměřenou slevu z nájemného tak, jak je vymezeno v Zákoně č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nájem...
Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím. Na jejím základě má prodávající povinnost kupujícímu poskytnout věc, která je předmětem smlouvy. Kupující pak má na základě této smlouvy povinnost tuto věc převzít a zaplatit za ní ve s...
Bydlíte v nájmu a máte tedy s majitelem bytu uzavřenou nájemní smlouvu a zvažujete její ukončení? Nájemní smlouva může skončit uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Pokud potřebujete ukončit nájemní smlouvu dříve, než je uvedeno ve smlouvě, existu...
Zaměstnavatel vyplácející svému zaměstnanci mzdu, nemůže nikdy sám od sebe srazit ze zaměstnancovy mzdy jakoukoliv částku, respektive může provést srážku ze mzdy pouze na účely uvedené v § 147 Zákoníku práce (např. daň ze mzdy, sociální a zdravotní p...
Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Sám od sebe vám ale stát (ani jednotlivé úřady či úředníci) škodu nezaplatí, a to ani tehdy, je-li její vznik zjevný. Kdo se chce domoci po státu náhrady škody, musí nejenže být aktivní, ale p...
Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u věcně a místně příslušného soudu. Ačkoli neexistuje univerzální návod, jak žalobu napsat, neboť každý případ má svá specifika,...
 Jak poznat a koupit kvalitní olivový olej
Olivový olej obsahuje mnoho nejrůznějších látek prospěšných našemu zdraví. Určitě vás nepřekvapí, že čím je olej...
 Jak poznat kvalitní a nekvalitní matrace
Za svého života prospíme téměř jeho třetinu. I když spíme, náš mozek usilovně pracuje. V průběhu spánku dochází k celé...
 Jak udělat záhoracký závitek | recept
Recept na pravý záhorácký závitek. Záhorácký závitek je slovenského jídlo, které zůstalo na českých talířích od dob...

Dnes nejčtenější

S pomlouváním se setkáváme již od útlého věku. Pomluvou si ztrpčují život děti...
Mnoho lidí tuší, co se skrývá pod pojmy právní moc a vykonatelnost a svými...
Češi během dovolené rádi cestují a poznávají nové místa. Ať už je to letní...
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V...
Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo...

Nové komentáře

21.07.2014 - 11:07
Tereza Urbanová komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
17.07.2014 - 13:05
mili habichova komentoval: Jak žádat odklad exekuce
15.07.2014 - 00:21
robert komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
13.07.2014 - 18:12
Igor komentoval: Jak žádat vrácení daru
11.07.2014 - 06:38
Roman Pavlíček komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
07.07.2014 - 19:04
Lubomir Slanec komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
07.07.2014 - 15:54
Boudníková komentoval: Jak získat odstupné
05.07.2014 - 11:23
marie Messnerova komentoval: Jak zaplatit poplatek ze psa
02.07.2014 - 16:06
default komentoval: Jak se bránit exekutorovi
30.06.2014 - 20:32
monika komentoval: Jak získat děti do péče
30.06.2014 - 11:05
Ladislav komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
29.06.2014 - 14:04
Jitka V. komentoval: Jak zakázat styk rodiče s dítětem
29.06.2014 - 07:52
Marie Duchoňová komentoval: Jak napsat závěť
28.06.2014 - 17:02
Tomáš V komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
27.06.2014 - 10:15
františek hlaváč komentoval: Jak postupovat při ztrátě občanského průkazu
27.06.2014 - 10:13
františek hlaváč komentoval: Jak postupovat při ztrátě občanského průkazu
23.06.2014 - 18:37
Kristýna komentoval: Jak podat trestní oznámení
23.06.2014 - 13:08
petra Gombárová komentoval: Jak získat děti do péče
21.06.2014 - 16:53
pavlina kunesova komentoval: Jak se bránit pomluvě
20.06.2014 - 13:52
milena komentoval: Jak napsat platební rozkaz - vzor
18.06.2014 - 11:13
Pavlína komentoval: Jak žádat vrácení daru
16.06.2014 - 16:36
eliska komentoval: Jak vyhlásit osobní bankrot
16.06.2014 - 13:02
Votrubová komentoval: Jak žádat výživné pro zletilé dítě
15.06.2014 - 23:41
jinus komentoval: Jak podat trestní oznámení