Právo

Nové

Zájezd do zahraničí, pobyt u moře, na horách nebo v lázních nedopadl podle vašich představ? Objevili jste během vašeho pobytu závady, které měly nepříznivý dopad na vaši dovolenou? Zakoupený zájezd můžete reklamovat jako kteroukoli jinou službu nebo...
Stále více lidí využívá služeb čistíren oděvů, často je to jednoduchý způsob, jak si nechat vyčistit oblečení. Velmi často se ovšem stává i to, že čistírna oděv poškodí. V takovém případě máte plný nárok na finanční odškodnění, které se čistírně obvy...
Oddlužení fyzické osoby. Finanční tíseň nutí lidi podnikat mnohdy až zoufalé kroky k tomu, aby se z této tísně dostali. Čím více začalo v České republice přibývat zadlužených občanů, tím více začaly růst oddlužovací společnosti. Ne všechny mají ovšem...
Bydlíte-li v nájemním bytě, máte jako nájemník určité povinnosti, ale také určitá práva, mezi která patří i právo na přiměřenou slevu z nájemného tak, jak je vymezeno v Zákoně č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nájem...
Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím. Na jejím základě má prodávající povinnost kupujícímu poskytnout věc, která je předmětem smlouvy. Kupující pak má na základě této smlouvy povinnost tuto věc převzít a zaplatit za ní ve s...
Bydlíte v nájmu a máte tedy s majitelem bytu uzavřenou nájemní smlouvu a zvažujete její ukončení? Nájemní smlouva může skončit uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Pokud potřebujete ukončit nájemní smlouvu dříve, než je uvedeno ve smlouvě, existu...
Zaměstnavatel vyplácející svému zaměstnanci mzdu, nemůže nikdy sám od sebe srazit ze zaměstnancovy mzdy jakoukoliv částku, respektive může provést srážku ze mzdy pouze na účely uvedené v § 147 Zákoníku práce (např. daň ze mzdy, sociální a zdravotní p...
Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Sám od sebe vám ale stát (ani jednotlivé úřady či úředníci) škodu nezaplatí, a to ani tehdy, je-li její vznik zjevný. Kdo se chce domoci po státu náhrady škody, musí nejenže být aktivní, ale p...
Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u věcně a místně příslušného soudu. Ačkoli neexistuje univerzální návod, jak žalobu napsat, neboť každý případ má svá specifika,...
Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů anebo v přímé souvislosti s ním. Tento odpovědnostní vztah vzniká z titulu zaměstnaneckého vztahu a není třeba uzavírat...
 Jak pěstovat levandule
Pěstování levandule se vyplatí. Svými fialovými, modrými, růžovými nebo bílými květy krásně ozdobí a provoní naši...
 Jak ozdobit velikonoční vajíčka polepením provázky
Velikonoční vajíčka se dají polepit vším možným. Třeba i provázky. Má to hned tři výhody: je to jednoduché, je to levné...
 Jak upéct tvarohového beránka s citronovou polevou | recept
Beránek je synonymem jara, probouzející se přírody, svěžesti a nového života. A velikonoční beránek je spolu s...

Dnes nejčtenější

Závěť, poslední vůle či testament. Prostě jednostranný právní úkon, na základě...
Reklamace zboží většinou probíhá ústně. Přijdete do obchodu a prodavači...
Vybírání soudních poplatků upravuje zákon č. 549/1991 Sb. (zákon o soudních...
S pomlouváním se setkáváme již od útlého věku. Pomluvou si ztrpčují život děti...
Někdy se s druhým člověkem nepohodnete natolik, že se rozhodnete domáhat svých...

Nové komentáře

19.04.2014 - 14:13
LADA PELCOVA komentoval: Jak se bránit pomluvě
10.04.2014 - 12:55
Jana Žáková komentoval: Jak podat trestní oznámení
08.04.2014 - 23:14
Adéla Bielová komentoval: Jak podat trestní oznámení
07.04.2014 - 07:45
Petr komentoval: Jak napsat plnou moc
05.04.2014 - 16:27
Milan komentoval: Jak se bránit exekutorovi
03.04.2014 - 23:03
unka komentoval: Jak se bránit pomluvě
03.04.2014 - 14:18
Aneta komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
03.04.2014 - 12:30
Tereza komentoval: Jak si změnit jméno nebo příjmení
02.04.2014 - 18:18
Matousova komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
02.04.2014 - 18:11
Alois komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
02.04.2014 - 14:24
Matousova komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
30.03.2014 - 22:49
Jiří Stejskal komentoval: Jak napsat závěť
30.03.2014 - 00:00
Jiřina Hofmanová komentoval: Jak žádat o příspěvek na péči
26.03.2014 - 20:35
Dáša Sitová komentoval: Jak podat trestní oznámení
26.03.2014 - 11:54
Jana Berecková komentoval: Jak podat trestní oznámení
24.03.2014 - 12:27
Ilona Dvořáčková komentoval: Jak podat trestní oznámení
20.03.2014 - 00:23
marek komentoval: Jak reklamovat ojeté auto
20.03.2014 - 00:11
marek komentoval: Jak reklamovat ojeté auto
19.03.2014 - 21:05
Ladislav Pril komentoval: Jak žádat snížení výživného
19.03.2014 - 20:40
Jindrová Libuše komentoval: Jak žádat o příspěvek na péči
18.03.2014 - 17:15
Lukáš Tichý komentoval: Jak si změnit jméno nebo příjmení
18.03.2014 - 17:13
Lukáš Tichý komentoval: Jak si změnit jméno nebo příjmení
17.03.2014 - 13:53
prince deana komentoval: Jak namítat podjatost soudce
17.03.2014 - 08:29
Štroblová Věra komentoval: Jak postupovat při reklamaci obuvi