Právo

Nové

Smlouva o zhotovení nábytku na míru je vlastně specifická smlouva o dílo. Pokud je uzavřena mezi spotřebitelem a podnikatelem, je upravena Občanským zákoníkem. Smluvními stranami v této smlouvě je zhotovitel, který se ve smlouvě zavazuje k vykonání...
Zájezd do zahraničí, pobyt u moře, na horách nebo v lázních nedopadl podle vašich představ? Objevili jste během vašeho pobytu závady, které měly nepříznivý dopad na vaši dovolenou? Zakoupený zájezd můžete reklamovat jako kteroukoli jinou službu nebo...
Stále více lidí využívá služeb čistíren oděvů, často je to jednoduchý způsob, jak si nechat vyčistit oblečení. Velmi často se ovšem stává i to, že čistírna oděv poškodí. V takovém případě máte plný nárok na finanční odškodnění, které se čistírně obvy...
Oddlužení fyzické osoby. Finanční tíseň nutí lidi podnikat mnohdy až zoufalé kroky k tomu, aby se z této tísně dostali. Čím více začalo v České republice přibývat zadlužených občanů, tím více začaly růst oddlužovací společnosti. Ne všechny mají ovšem...
Bydlíte-li v nájemním bytě, máte jako nájemník určité povinnosti, ale také určitá práva, mezi která patří i právo na přiměřenou slevu z nájemného tak, jak je vymezeno v Zákoně č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nájem...
Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím. Na jejím základě má prodávající povinnost kupujícímu poskytnout věc, která je předmětem smlouvy. Kupující pak má na základě této smlouvy povinnost tuto věc převzít a zaplatit za ní ve s...
Bydlíte v nájmu a máte tedy s majitelem bytu uzavřenou nájemní smlouvu a zvažujete její ukončení? Nájemní smlouva může skončit uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Pokud potřebujete ukončit nájemní smlouvu dříve, než je uvedeno ve smlouvě, existu...
Zaměstnavatel vyplácející svému zaměstnanci mzdu, nemůže nikdy sám od sebe srazit ze zaměstnancovy mzdy jakoukoliv částku, respektive může provést srážku ze mzdy pouze na účely uvedené v § 147 Zákoníku práce (např. daň ze mzdy, sociální a zdravotní p...
Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Sám od sebe vám ale stát (ani jednotlivé úřady či úředníci) škodu nezaplatí, a to ani tehdy, je-li její vznik zjevný. Kdo se chce domoci po státu náhrady škody, musí nejenže být aktivní, ale p...
Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u věcně a místně příslušného soudu. Ačkoli neexistuje univerzální návod, jak žalobu napsat, neboť každý případ má svá specifika,...
 Jak na dýni v kuchyni | recepty
Recepty z dýně – dýně hokaido recepty. Dýně je na našich talířích velmi opomíjenou zeleninou. A je to škoda, protože...
 Jak a kdy správně řezat hortenzie
Řez hortenzií je tak trochu věda, jelikož existuje několik druhů a v podstatě každá odrůda vyžaduje svůj specifický...
 Jak poznat kvalitní a nekvalitní matrace
Za svého života prospíme téměř jeho třetinu. I když spíme, náš mozek usilovně pracuje. V průběhu spánku dochází k celé...

Dnes nejčtenější

S plynutím času se mění i přání, potřeby a možnosti stran smlouvy. Ceny, které...
Reklamace zboží většinou probíhá ústně. Přijdete do obchodu a prodavači...
Jedna věc je koupit ojeté auto, druhá věc je obejít úřady, aby všechno sedělo i...
S pomlouváním se setkáváme již od útlého věku. Pomluvou si ztrpčují život děti...
V angloamerickém systému soudy nejen aplikují právo, ale především právo...

Nové komentáře

18.09.2014 - 07:59
Bohuslav Rejda komentoval: Jak podat trestní oznámení
18.09.2014 - 07:49
Bohuslav Rejda komentoval: Jak podat trestní oznámení
17.09.2014 - 21:03
Nikola komentoval: Jak žádat výživné pro zletilé dítě
16.09.2014 - 10:27
marketa v komentoval: Jak žádat snížení výživného
15.09.2014 - 20:58
lukáš komentoval: Jak vzít zpět žalobu
15.09.2014 - 19:47
trisha komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
14.09.2014 - 20:47
Lenka Vymětalíková komentoval: Jak podat trestní oznámení
13.09.2014 - 15:09
Monicka Knotkova komentoval: Jak napsat závěť
11.09.2014 - 09:49
Karel Hradecký komentoval: Jak se bránit pomluvě
07.09.2014 - 22:53
Klára H komentoval: Jak vyplnit složenku
05.09.2014 - 20:36
David komentoval: Jak postupovat při ztrátě občanského průkazu
05.09.2014 - 02:48
LARRY BUKNOR komentoval: Jak vyhlásit osobní bankrot
05.09.2014 - 00:26
simona simonova komentoval: Jak podat trestní oznámení
03.09.2014 - 23:32
Patrik Dvorovcik komentoval: Jak získat děti do péče
31.08.2014 - 14:24
Taťána Podlasová komentoval: Jak namítat podjatost soudce
30.08.2014 - 08:40
Karel komentoval: Jak získat děti do péče
28.08.2014 - 12:22
sandra komentoval: Jak si změnit jméno nebo příjmení
25.08.2014 - 19:55
Petra komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
25.08.2014 - 00:06
Michaela komentoval: Jak postupovat při ztrátě občanského průkazu
24.08.2014 - 09:27
Pan Musa komentoval: Jak vyhlásit osobní bankrot
20.08.2014 - 17:28
martin v komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
18.08.2014 - 12:40
Petra Eliášová komentoval: Jak podat trestní oznámení
12.08.2014 - 14:10
Alice komentoval: Jak zakázat styk rodiče s dítětem
11.08.2014 - 14:22
atevic komentoval: Jak se bránit pomluvě