Právo

Nové

Smlouva o zhotovení nábytku na míru je vlastně specifická smlouva o dílo. Pokud je uzavřena mezi spotřebitelem a podnikatelem, je upravena Občanským zákoníkem. Smluvními stranami v této smlouvě je zhotovitel, který se ve smlouvě zavazuje k vykonání...
Zájezd do zahraničí, pobyt u moře, na horách nebo v lázních nedopadl podle vašich představ? Objevili jste během vašeho pobytu závady, které měly nepříznivý dopad na vaši dovolenou? Zakoupený zájezd můžete reklamovat jako kteroukoli jinou službu nebo...
Stále více lidí využívá služeb čistíren oděvů, často je to jednoduchý způsob, jak si nechat vyčistit oblečení. Velmi často se ovšem stává i to, že čistírna oděv poškodí. V takovém případě máte plný nárok na finanční odškodnění, které se čistírně obvy...
Oddlužení fyzické osoby. Finanční tíseň nutí lidi podnikat mnohdy až zoufalé kroky k tomu, aby se z této tísně dostali. Čím více začalo v České republice přibývat zadlužených občanů, tím více začaly růst oddlužovací společnosti. Ne všechny mají ovšem...
Bydlíte-li v nájemním bytě, máte jako nájemník určité povinnosti, ale také určitá práva, mezi která patří i právo na přiměřenou slevu z nájemného tak, jak je vymezeno v Zákoně č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nájem...
Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím. Na jejím základě má prodávající povinnost kupujícímu poskytnout věc, která je předmětem smlouvy. Kupující pak má na základě této smlouvy povinnost tuto věc převzít a zaplatit za ní ve s...
Bydlíte v nájmu a máte tedy s majitelem bytu uzavřenou nájemní smlouvu a zvažujete její ukončení? Nájemní smlouva může skončit uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Pokud potřebujete ukončit nájemní smlouvu dříve, než je uvedeno ve smlouvě, existu...
Zaměstnavatel vyplácející svému zaměstnanci mzdu, nemůže nikdy sám od sebe srazit ze zaměstnancovy mzdy jakoukoliv částku, respektive může provést srážku ze mzdy pouze na účely uvedené v § 147 Zákoníku práce (např. daň ze mzdy, sociální a zdravotní p...
Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Sám od sebe vám ale stát (ani jednotlivé úřady či úředníci) škodu nezaplatí, a to ani tehdy, je-li její vznik zjevný. Kdo se chce domoci po státu náhrady škody, musí nejenže být aktivní, ale p...
Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u věcně a místně příslušného soudu. Ačkoli neexistuje univerzální návod, jak žalobu napsat, neboť každý případ má svá specifika,...
 Jak poznat kvalitní a nekvalitní matrace
Za svého života prospíme téměř jeho třetinu. I když spíme, náš mozek usilovně pracuje. V průběhu spánku dochází k celé...
 Jak udělat kuře Marengo | recept
Recept na kuře Marengo. Kuře Marengo patří do klasického fondu světové kuchyně. Najdeme je na jídelníčku většiny...
 Jak odstranit zápach ze psí tlamy
Pes je nejbližší přítel člověka, jak praví známé pořekadlo. Ale i sebelepší přítel přestává být kamarádem, pokud se mu...

Dnes nejčtenější

Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V...
O výživném se vedou časté diskuze, stejně jako o jeho zvýšení, jehož potřeba...
Reklamace zboží většinou probíhá ústně. Přijdete do obchodu a prodavači...
S pomlouváním se setkáváme již od útlého věku. Pomluvou si ztrpčují život děti...
Vybírání soudních poplatků upravuje zákon č. 549/1991 Sb. (zákon o soudních...

Nové komentáře

20.08.2014 - 17:28
martin v komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
18.08.2014 - 12:40
Petra Eliášová komentoval: Jak podat trestní oznámení
12.08.2014 - 14:10
Alice komentoval: Jak zakázat styk rodiče s dítětem
11.08.2014 - 14:22
atevic komentoval: Jak se bránit pomluvě
10.08.2014 - 20:13
Kamila komentoval: Jak získat děti do péče
09.08.2014 - 21:56
diana komentoval: Jak vyhlásit osobní bankrot
05.08.2014 - 08:12
Jana Stránská komentoval: Jak napsat závěť
04.08.2014 - 12:28
Eva Potůčková komentoval: Jak napsat závěť
03.08.2014 - 08:04
Jitka Mokrá komentoval: Jak podat trestní oznámení
01.08.2014 - 16:13
Maria komentoval: Jak zrušit podílové spoluvlastnictví
01.08.2014 - 08:47
Rubyyyy komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
31.07.2014 - 21:06
lucie komentoval: Jak napsat plnou moc
31.07.2014 - 08:42
miroslava horvatova komentoval: Jak získat děti do péče
30.07.2014 - 10:37
David komentoval: Jak napsat závěť
27.07.2014 - 13:49
Jitka Jáchimová komentoval: Jak napsat plnou moc
27.07.2014 - 04:51
Jp Lenders komentoval: Jak vyhlásit osobní bankrot
25.07.2014 - 17:22
Jaroslava Černá komentoval: Jak si změnit jméno nebo příjmení
24.07.2014 - 21:52
tomascudl komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
23.07.2014 - 15:28
EvaV komentoval: Jak po úrazu získat bolestné
23.07.2014 - 15:28
EvaV komentoval: Jak po úrazu získat bolestné
21.07.2014 - 11:07
Tereza Urbanová komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu
17.07.2014 - 13:05
mili habichova komentoval: Jak žádat odklad exekuce
15.07.2014 - 00:21
robert komentoval: Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu