Přejít k hlavnímu obsahu

Jak ořezat větve ze sousedova stromu | rady

Jak ořezat větve ze sousedova stromu | rady

Jak ořezat větve ze sousedova stromu | rady. Sousedské spory jsou mezi lidmi velmi časté, zdlouhavé a bývají velice vyčerpávající. Přitom většina sporů v sobě odráží pouze osobní nesypmatie mezi sousedy a mnohdy by jim bylo možné předejít, pokud by ovšem byla vůle na obou stranách. Jedním z častých problémů, které sousedé řeší, je otázka větví zasahujících do sousední zahrady. S tím souvisí i padání listí, případně sběr ovoce spadlého z přesahujících větví.

1

Věnujte pět minut zákonu

Sousedská práva jsou upravena v ust. § 127 občanského zákoníku. Než se začnete hádat se sousedem, ať už kvůli přerostlým větvím, opadanému jehličí nebo sběru třešní, přečtěte si první odstavec citovaného paragrafu: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně omezoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ... nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na svůj pozemek.“ Z ust. § 127 odst. 1 byste si měli učinit minimálně dva závěry: - každý soused může do jisté míry obtěžovat jiného výkonem svých práv, avšak ne nad míru přiměřenou poměrům a ne způsobem, kterým by vážně omezoval výkon práv druhého souseda. Větve ze sousedova stromu přesahující do vaší zahrady odstranit můžete, ale za dodržení zákonem stanovených podmínek.

2

Vyzvěte souseda k odstranění přesahujících větví

Ačkoli zákon výše uvedenou povinnost nestanoví (na rozdíl od některých zahraničních právních úprav), z důvodu „pouhé“ slušnosti a zachování dobrých vztahů se doporučuje nejdříve souseda oslovit. Jen ústně a nereaguje-li, písemně. Sousedovi klidně vysvětlete, že větve z jeho stromu zasahují nad váš pozemek a tím např. stíní na vaši zahradu se zeleninou, kterou kvůli tomu můžete využívat jen velice omezeně. Sousedovi sdělte, že neodstraní-li přesahující větve on, uděláte to sami, neboť vás k tomu zákon opravňuje.

3

Odstraňte větve svépomocí

Obtěžují-li vás větve ze sousedova stromu nad míru přiměřenou poměrům, můžete je v části přesahující do vaší zahrady sami odstranit. Musíte to však udělat ŠETRNĚ a ve VHODNOU ROČNÍ DOBU.

a) Šetrné odstranění větví znamená, že je nebudete lámat, opalovat, polévat jedem atd. Použijte nůžky na stříhání větví (případně pilu) a snažte se přitom nevstupovat na sousedovu zahradu.

b) Dále musíte větve odstranit ve vhodnou roční dobu, tedy ideálně v době vegetačního klidu. Chcete-li předejít nepříjemnostem, poraďte se o době a způsobu odstranění přesahujících větví dopředu s odborníkem. Nedodržíte-li totiž výše uvedené podmínky, budete sousedovi odpovídat za případnou škodu, což jistě nechcete.

4

Větve ani ovoce vám nepatří

Lidé se často ptají, komu patří uřezané větve. A ještě více sporů vyvolává situace, sbírá-li soused ovoce z větví, které přesahují na jeho pozemek. Strom je součástí pozemku, na kterém roste. Urodí-li se na stromě ovoce, právně připadne vlastníkovi stromu, i kdyby větve zasahovaly do cizí zahrady. A sousedovi-vlastníkovi stromu patří plody dokonce i tehdy, pokud samovolně opadaly na cizí pozemek.

Tipy

Nepřesahují-li větve do vaší zahrady, nemůžete je zkracovat. Pokud vám sousedův strom například stíní, a to nad míru přiměřenou poměrům, musíte se obrátit na soud s tzv. "sousedskou žalobou".

Vždy se pokuste se sousedem dohodnout, a to i v případě určitého ústupku z vaší strany.

Varování

Článek má informativní a obecný charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu. V konkrétním případně se obraťte na odborníka.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak udělat sušené ovocné placky | recept
Jak udělat sušené ovocné placky | recept
Sušené ovocné placky | recept. Sušení je nejstarší a nejlevnější způsob konzervace. Dnes, když jsou rozšířeny domácí sušičky, je to i pohodlnější opro…
Jak upéct ostružinový koláč | recept
Jak upéct ostružinový koláč | recept
Jak upéct ostružinový koláč | recept. Mezi námi je mnoho lidí, co z různých důvodů vyřadili mouku ze svého jídelníčku. Zejména pro ty je určen následu…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.