Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zažádat o výživné na zletilé dítě | vyživovací povinnost od A do Z

Sňatků ubývá, rozvodů naopak přibývá. Těmi, jak je známo, nejvíce trpí děti. A druhý z rodičů, který s dítětem nesdílí společnou domácnost, pak na dítě má tzv. vyživovací povinnost. V jejích podmínkách se však spousta rodičů ztrácí. V následujícím článku se vám stručně pokusíme objasnit pojmy a odpovědět na hlavní otázky, na než možná hledáte odpověď.

Vyživovací povinnost na dítě v první řadě má své limity. Hlavním je dovršení osmnáctého roku dítěte, tedy plnoletosti. Ani to však automaticky neznamená ukončení výživové povinnosti. Vezměme to ale popořádku.

1

Zaměřeno na věk dítěte

Končí vyživovací povinnost dovršením osmnáctého věku dítěte? Nebo až šestadvacátého? Obě varianty mohou a nemusí být možné. Zákon říká, že vyživovací povinnost není vázána na věk, nýbrž na potřeby dítěte.

2

Kdo je dítětem?

Nejdříve si objasněme pojem dítě. Tím totiž není zamýšlena jen malá osoba do určitého věku. Zákon o rodině a občanský zákoník dítětem rozumí spíše neměnný příbuzenský vztah. V tomto smyslu by bylo možná vhodnější používat pojem potomek. Vaše dítě zkrátka je a bude vaším dítětem (potomkem) napořád. Zákon však už rozlišuje mezi dítětem zletilým a nezletilým. Zatímco děti do osmnácti let jsou dětmi nezletilými a děti plnoleté zletilé.

3

Zaměřeno na potřeby dítěte

Zmíněný pojem potřeby dítěte, které jsou nadřazeny jeho věku, je velmi široký. V první řadě zahrnuje studia vašeho dítěte. V podstatě se dá říci, že do té doby, než vaše dítě ukončí studia, jej budete muset nezávisle na jeho věku finančně podporovat. Pokud však se školou ve čtrnácti letech praští a začne si samo vydělávat, vyživovací povinnost pro vás tím skončí.

4

Dítě se zdravotním postižením můžete vyživovat až na doživotí

Vyživovací povinnost se však netýká jen dětí studujících, ale i s jinými potřebami, především zdravotními. Trpí-li vaše dítě například mentálním postižením a kvůli své diagnóze není schopno se o sebe postarat, vyživovací povinnosti se hned tak nezbavíte.

5

Soud rozhoduje individuálně

Ve hře však jsou i jiné faktory jako schopnosti, možnosti a majetkové poměry, a to jak rodičů, tak dítěte samotného. Dítěti například má být dopřána stejná životní úroveň jako jeho rodiči. Má-li rodič, s nímž dítě sdílí domácnost, příjem 20 tisíc měsíčně, a rodič s vyživovací povinností příjem pětinásobný, bude jeho vyživovací povinnost vyšší, než kdyby tomu bylo obráceně. Individuálně soud přihlíží i na tzv. permanentní studenty, obzvláště ty, kteří za tři roky vystřídají tři vysoké školy. Ke každému případu soud jinými slovy přistupuje individuálně.

6

Kdo o výživné žádá?

Dovršením osmnáctého roku věku dítěte se ale na něj přenáší povinnost o výživné žádat. Zatímco o výživné za nezletilé dítě žádá rodič, o výživné pro zletilé dítě si musí zažádat dítě samo.

7

Kdy se obrátit na soud?

Ne vždy ovšem musí dojít k soudnímu jednání. Pokud se rodiče dohodnou a výživné platí dobrovolně, není důvod obracet se na soud. Ten je v podstatě až poslední možností v případech, kdy se rodiče nedohodnou, neplní své sliby, nebo když jedna ze stran s navrhovaným výživným nesouhlasí. V tom případě je na místě obrátit se na příslušný okresní soud v závislosti na místě trvalého bydliště žalovaného, tedy rodiče s vyživovací povinností.

8

Výše soudních poplatků

Jak rodiče nezletilých dětí, tak děti zletilé v tomto případě mohou zůstat v klidu. Žaloby o výživné jsou zproštěny veškerých soudních poplatků! Dobrou zprávou také je, že o výživné je možno žádat i zpětně, a to podle § 98 odst. 1 zákona o rodině až tři roky dozadu! Za tu dobu se může jednat o poměrně významnou částku.

9

I děti někdy musí vyživovat rodiče

Víte, že zákon § 87 zákona o rodině pamatuje i na rodiče? Jedná se o případy, kdy vyživovací povinnost má místo rodiče jejich dítě! Pokud je schopno se samo o sebe postarat, ale jeho rodiče nikoliv, dítě je tím, které je povinno se o ně (či něj) postarat, tedy, jak doslovně zní v zákoně, obstarat jim slušnou výživu, pokud ji potřebují. Samozřejmě v závislosti na jeho schopnostech, možnostech a majetkových poměrech. Z tohoto zákona vyplývá, že děti se musí postarat o své rodiče. Zákon však v tomto směru bývá věc jedna a realita druhá. Dodržování a dokazování litery tohoto zákona každopádně je poměrně sporné.

Varování

Tento článek a jeho jednotlivé body mají pouze informativní charakter. Společnost Solex Services s.r.o. neručí a není odpovědná za škody vzniklé užitím informací (částečným nebo úplným), které jsou uvedeny v článku. Zároveň společnost neručí a není odpovědna za škody vzniklé užitím informací (úplných nebo částečných) obsažených v článku třetí osobou.

Autor: redakce
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Jak žádat střídavou péči o dítě
Situace kolem péče o dítě, zejména po rozvodu, ale i rozchodu nesezdaných rodičů, se v posledních letech výrazně změnila. Soudy akceptují právo dítěte…
Jak sepsat závěť | rady
Jak sepsat závěť | rady. I když je smrt pro naši společnost víceméně tabu, pořízení závěti se ukazuje v mnoha případech jako rozumný krok. Závěť…
Jak žádat snížení výživného | rady
Jak žádat snížení výživného | rady. O výživném se vedou časté diskuze, stejně jako o jeho zvýšení, jehož potřeba nastává zvláště tehdy, roste-li dítě…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.